Användning av cookies

Vår webbplats använder cookies för att du t.ex. ska kunna lägga varor i kundvagnen, boka en tekniker online och för att vi ska kunna samla in anonym statistik för att hjälpa oss förbättra webbplatsens funktioner. Om du fortsätter att surfa på webbplatsen och ignorerar detta meddelande accepterar du automatisk användandet av cookies. Klicka på länkarna till höger om du vill läsa mer information om de cookies vi använder och hur du hanterar dina inställningar för cookies.

 

Rättsligt meddelande för Gaggenau

© Copyright
Alla rättigheter förbehålls. Texter, bilder, grafik, ljud, animationer, videor och arrangemanget på Gaggenaus webbplatser är skyddade av upphovsrätts- och andra lagar. Innehållet får inte kopieras, publiceras, ändras eller göras tillgängligt för tredje parter för kommersiellt bruk. Vissa Gaggenau-webbplatser innehåller också bilder som är skyddade av tredje parts upphovsrätt.

Varumärken och licensrättigheter
Om inte annat anges är alla varumärken på Gaggenaus webbplatser registrerade varumärken. Det gäller i synnerhet Gaggenaus varumärken, namnskyltar, företagslogotyper och emblem. Märken och designelement som används på våra webbplatser tillhör Robert Bosch GmbH, Tyskland.
Immateriella rättigheter på Gaggenaus webbplatser, däribland patent, varumärken och upphovsrätt, är skyddade. Webbplatsen beviljar ingen licens att använda immateriella rättigheter som tillhör BSH-Gruppen (Gaggenau) eller tredje parter.

Friskrivningsklausul
Webbplatsen har utformats med största omsorg. Det går dock inte att garantera att all information på webbplatsen är korrekt. Vi tar inget ansvar för skador som uppstår direkt eller indirekt till följd av användning av webbplatsen, om inte sådan skada orsakas av uppsåt eller grov vårdslöshet från Gaggenaus sida.

Alternativ tvistlösning (ADR) för konsumenter bosatta i EU

Som konsument har du möjlighet att kontakta en lokal alternativ tvistlösningsnämnd rörande en tvist du inte lyckats lösa direkt med Gaggenau.

Vad är ADR?

ADR är förfaranden för att utanför domstol lösa inhemska och gränsöverskridande tvister om avtalsförpliktelser som härrör från köpeavtal eller tjänsteavtal mellan en näringsidkare som är etablerad i unionen och en konsument som är bosatt i unionen genom ingripande av ett alternativt tvistlösningsorgan, som föreslår eller ålägger parterna en lösning eller sammanför parterna i syfte att underlätta en uppgörelse i godo.

En alternativ tvistlösningsnämnd är inte en domstol, utan en neutral part (exempelvis en konsumentombudsman eller reklamationsnämnd) som Gaggenau använder sig av för att lösa tvister i de fall konsumenten initierar en alternativ tvistlösningsprocess. Förfarandet är kostnadseffektivt, enkelt och snabbt, vilket gör det fördelaktigt både för konsumenten och för näringsidkaren som kan undvika höga rättegångskostnader och långa domstolsprocesser.

Hur initierar jag ett alternativt tvistlösningsförfarande?

Kontakta din lokala tvistlösningsnämnd nedan rörande ditt anspråk gentemot Gaggenau. Tvistlösningsnämnden kan ge dig närmare information om sitt förfarande och besvara de frågor du har om dess process.

Allmänna reklamationsnämnden*
Box 174
Stockholm, 10123
Sverige

http://www.arn.se

*Denna alternativa tvistlösningsnämnd är inkluderad i det nationella registret av godkända tvistlösningsnämnder enligt de krav som uppställs i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU av den 21 maj 2013 om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Klicka här för att komma till Europeiska kommissionens webbplats för tvistlösning på nätet.