Gaggenau

Information om de typer av
cookies som vi använder

Om cookies

Cookies är små textfiler som webbplatser som du besöker placerar på din dator. De skickar information tillbaka till webbplatsen så att den känner igen dina inställningar och preferenser nästa gång du besöker vår webbplats. De används i stor utsträckning för att webbplatser ska fungera, eller fungera effektivare, samt för att tillhandahålla webbplatsens ägare med information.

Hantera dina cookie-inställningar

Genom att klicka på "Godkänn" i popup-rutan godkänner du att vi placerar cookies på din dator. Om du väljer att inte godkänna användningen av cookies kan vi inte placera några cookies på din dator och det kommer att påverka prestationen för vissa funktioner på webbplatsen.
Du kan ändra dina cookie-inställningar när som helst beträffande vår webbplats genom att klicka på länken "Ändra dina cookie-inställningar" här eller på länken längst ned på våra webbsidor.
De flesta webbläsare tillåter viss kontroll över de flesta cookies via webbläsarens inställningar. För att ta reda på mer om cookies, inklusive hur man ser vilka cookies som har ställts in och hur de hanteras och tas bort, besök www.allaboutcookies.org.
För mer information, besök www.allaboutcookies.org.

Varför använder vi cookies?

Vi använder inte bara cookies för att våra webbplatser ska fungera, utan även för att förbättra deras funktion för att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga upplevelse på våra webbplatser. Om du använder vår tjänst för att söka efter återförsäljare och har cookies aktiverade, kommer vår webbplats att ta emot information från din dator beträffande den senaste staden eller platsen som du sökte på via tjänsten "sök återförsäljare". Detta sparar tid genom att du inte behöver skriva in informationen på nytt varje gång.
Våra cookies tillhör följande kategorier:

Nödvändiga cookies -

nödvändiga för att du ska kunna förflytta dig på webbplatsen och använda dess funktioner, t.ex. för att komma åt säkra områden på webbplatsen. Utan dessa cookies kan begärda tjänster, t.ex. kundvagnar eller e-fakturor, inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information. De är integrerade i webbplatsens funktion och utan dessa kommer webbplatsen inte att fungera korrekt. Dessa cookies är tillåtna enligt sekretessreglerna och vi kommer automatiskt att placera dem i din webbläsare. Om du väljer att avaktivera dessa cookies, så gör du det med vetskap om att denna webbplats inte kommer att fungera korrekt.

Prestandacookies

samlar in information om hur besökare använder en webbplats, t.ex. vilka sidor som oftast besöks och om de får felmeddelanden från webbsidor. Dessa cookies samlar inte in någon information som identifierar en besökare. All information som dessa cookies samlar in sammanställs och är därmed anonym. De används endast för att förbättra webbplatsens prestanda.

Funktionscookies -

gör att webbplatsen kan komma ihåg val som du har gjort (t.ex. användarnamn, språk eller vilken region du befinner dig i) och tillhandahåller förbättrade, mer personliga funktioner. Dessa cookies kan även användas för att komma ihåg ändringar som du har gjort beträffande textstorlek, teckensnitt och andra delar av webbsidorna som du kan anpassa. Den information som dessa cookies samlar in kan vara avidentifierad och det går inte att spåra din aktivitet på andra webbplatser.

Målinriktade cookies eller cookies för annonsering -

används för att tillhandahålla annonser som är mer relevanta för dina intressen. De placeras vanligen av annonseringsnätverk efter medgivande av webbplatsens operatör. De kommer ihåg att du har besökt en webbplats och denna information delas med andra organisationer, t.ex. annonsörer.

Cookies från tredje part –

vi har vidtagit åtgärder för att försöka tillförsäkra att de cookies som används motsvarar ovanstående beskrivningar och att valet "Godkänn" (aktivera) eller "Nej tack" (stäng av) kommer att respekteras, men vissa cookies från tredje part kanske fortfarande hämtas. Tyvärr har vi ingen kontroll över dessa cookies och i det här fallet bör du referera till listan över cookies på den här sidan som innehåller ytterligare information.

Ändra inställningar för cookies

Cookies påverkar verkligen hur vår webbplats fungerar och för bästa möjliga upplevelse bör de vara aktiverade. Du kan ändra dina cookieinställningar när som helst för att antingen tillåta våra webbplatser att placera cookies på din dator eller för att ta bort våra cookies från din dator. Om du tidigare tackade nej till cookies (avaktiverade cookies) och vill ändra inställningen så att du godkänner att vi placerar cookies i din webbläsare ska du klicka på knappen "Aktivera cookies". Du behöver bara göra detta en gång, sedan kommer vi ihåg dina inställningar till nästa besök.
Aktivera cookies
Om du tidigare godkänt användning av cookies (aktiverat cookies) och har ändrat dig, ska du klicka på knappen "Ta bort cookies". Detta kommer att ta bort de cookies som vi placerade på din webbläsare.
Ta bort cookies
Du kanske måste stänga webbläsaren för att inställningen "Ta bort cookies" ska verkställas.
Gå till "Mer information om cookies" för att få reda på mer om cookies och varför vi använder dem.
Om du vill veta mer om cookies i allmänhet och hur du hanterar dem, besök www.aboutcookies.org. Observera att vi inte ansvarar för innehållet på externa webbplatser.
Om du tidigare klickat på "Nej tack" (avaktiverat cookies) och vill aktivera cookies, ska du följa anvisningarna nedan.
Om du är osäker på vilken typ och version av webbläsare du använder:
För PC: Klicka på "Hjälp" överst i webbläsarens fönster och välj alternativet "Om"
För MAC: Ha webbläsaren öppen, klicka på Apple-menyn och välj alternativet "Om".

Så här kontrollerar du om cookies är aktiverade på en PC:

Google Chrome

Klicka på "Tools" (verktyg) överst i webbläsarens fönster och välj Options (alternativ).
Klicka på fliken "Under the hood" (under huven), ta reda avsnittet "Privacy" (sekretess) och välj knappen "Content Settings" (innehållsinställningar).
Välj därefter "Allow local data to be set" (tillåt att lokala data sparas).

Microsoft Internet Explorer

Klicka på "Tools" (verktyg) överst i webbläsarens fönster och välj "Internet Options" (internetalternativ). Klicka därefter på fliken "Privacy" (sekretess).
Kontrollera att din sekretessnivå är inställd till medium eller lägre. Detta kommer att aktivera cookies i din webbläsare.
Inställningar som är högre än medium kommer att avaktivera cookies.

Mozilla Firefox

Klicka på "Tools" (verktyg) överst i webbläsarens fönster och välj Options (alternativ).
Klicka därefter på ikonen Privacy (sekretess).
Klicka på Cookies och välj därefter "Allow sites to set cookies" (tillåt webbplatser att använda cookies).

Safari

Klicka på Kugghjulet överst i webbläsarens fönster och välj alternativet "Preferences" (preferenser).
Klicka på "Security" (säkerhet) och välj alternativet som säger "Block third-party and advertising cookies" (blockera cookies från tredje part och annonserings-cookies).
Klicka på "Spara"

Så här kontrollerar du om cookies är aktiverade på en MAC:

Microsoft Internet Explorer på OSX

Klicka på "Explorer" överst i webbläsarens fönster och välj "Preferences" (preferenser).
Bläddra nedåt tills du ser "Cookies" under Receiving Files (ta emot filer).
Välj alternativet "Never Ask" (fråga aldrig).

Safari på OSX

Klicka på "Safari" överst i webbläsarens fönster och välj "Preferences" (preferenser).
Klicka på "Security" (säkerhet) och därefter "Accept cookies" (godkänn cookies).
Välj alternativet "Only from site you navigate to" (endast från webbplats som du navigerar till)

Mozilla och Netscape på OSX

Klicka på "Mozilla" eller "Netscape" överst i webbläsarens fönster och välj alternativet "Preferences" (preferenser).
Bläddra nedåt tills du ser "Cookies" under "Privacy & Security" (sekretess och säkerhet).
Välj "Enable cookies for the originating web site only" (aktivera endast cookies för ursprunglig webbplats).

Opera

Klicka på "Menu" (meny) överst i webbläsarens fönster och välj "Settings" (inställningar).
Välj därefter "Preferences" (preferenser) och fliken "Advanced" (avancerat).
Välj därefter alternativet "Accept cookies" (Godkänn cookies)

Alla övriga webbläsare

Läs i dokumentationen eller i onlinehjälpen

Så här stänger du av cookies

Google Chrome

Gå till menyn "Tools" (verktyg).
Klicka på "Options" (alternativ).
Klicka på "Under the Hood" (under huven).
Välj "Cookie Setting" (cookieinställning). Välj därefter "Block all Cookies" (blockera alla cookies).
Nu bör alla cookies vara blockerade på Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 8.0

Gå till 'Tools' (verktyg) i menyfältet som bör öppnas i en rullgardinsmeny. Klicka därefter på "Internet Options" (internetalternativ).
Klicka på fliken "Privacy" (sekretess) högst upp.
Klicka på "Sites" (webbplatser). Ett nytt fönster bör öppnas som heter "Per Site Privacy Actions" (Sekretessinställningar för olika webbplatser).
Skriv in URL för den webbplats som du vill tillåta eller blockera cookies för i rutan "Address for website" (webbplatsens adress).

Microsoft Internet Explorer 9.0

Gå till 'Tools' (verktyg) i menyfältet som bör öppnas i en rullgardinsmeny. Klicka därefter på "Internet Options" (internetalternativ).
Klicka på fliken "Privacy" (sekretess) högst upp.
För reglaget till knappen "Block all Cookies" (blockera alla cookies).

Mozilla Firefox

Gå till "Tools" (verktyg) i menyfältet.
Klicka på "Options" (alternativ)
Klicka på fliken "Privacy" (sekretess).
Avmarkera rutan "Accept Cookies From sites" (godkänn cookies från webbplatser).

Safari

Gå till Safari-menyn, klicka på "About" (om) för att ta reda på vilken version av Safari du använder.
Klicka på "Preferences" (preferenser) från Safari-menyn.
Klicka på "Privacy" (sekretess) från Safaris preferensmeny.
Ställ in dina preferenser för cookies bredvid "Block Cookies" (blockera cookies).
Välj 'Parties and Advertisers' (parter och annonsörer) - 'Always' (alltid) eller 'Never' (aldrig).
Om det finns några webbplatsdata/cookies som lagras, klicka på "Details" (detaljer).
Markera eventuell information som du vill avlägsna och klicka på "Remove" (avlägsna).
Om du vill ta bort data från alla webbplatser, behöver du bara klicka på "Remove All" (ta bort alla).
Klicka på "Done" (klar) när du är färdig för att återgå till preferensfönstret.


Cookiens namn

Cookiens domän

Cookiens beskrivning

ASP.NET_SessionId

local site domain

Vår webbplats drivs på en Microsoft webbserver som uppfyller branschstandarden, som utfärdar en standardcookie som kallas asp.net_sessionid. Denna cookie är inte längre aktiv efter det att du lämnat vår webbplats.

firstcartaddition

local site domain

Denna cookie gör att kundvagnsfunktionen i vår onlinebutik kan öppna och spara ditt första val, vilket gör att du kan återgå till butiken efter det att du har sett kundvagnen för att fortsätta handla.

nxm_cookiesubscription_91

local site domain

Denna cookie kontrollerar om policyn för godkännande av cookies är godkänd för respektive webbplats.

sap-usercontext, sap-appcontext,
JSESSIONID, dobLocale,
jbo.ApplicationCookie.amDOBDataControl

portal.bsh-partner.com

Vår säkra tjänst för bokning av tekniker använder dessa cookies för att komma ihåg produkttyp, modellnummer och typskylt för att säkerställa att vi har dessa uppgifter i vårt system så att våra tekniker kan behandla din serviceförfrågan. Utan denna information kan du inte boka service online.

secure.wp3

rbsworldpay.com

Möjliggör för vår betalningstjänst online, Worldpay, att veta hur mycket du vill donera så att ditt betal- eller kreditkort kan debiteras. WorldPay är aktivt i över 40 länder.

STORE_SESSION_ID

local site domain

Skapas när en webbplats med butiksfunktion besöks.

__utma, __utmb,
__utmc, __utmv,
__utmx, __utmz

www.google.com/analytics

Vi använder inbäddade Google Analytics-cookies på vår webbplats för att samla in information om hur våra besökare använder webbplatsen. Vi använder informationen för sammanställa rapporter och för att hjälpa oss förbättra webbplatsen. Dessa cookies samlar in anonym information, inklusive antalet besökare på webbplatsen, varifrån besökarna kom och vilka sidor de besökte.

_mpush, _xgcid, _xguid

.xgraph.net

Denna cookie möjliggör för besökare att dela information på vår webbsida via sociala medier och hjälper oss samla in anonym information om delningar via sociala medier i anknytning till vår webbplats och våra tjänster.. Mer information om denna cookie finns på http://www.addthis.com/privacy

loc, psc, uid, uit, uvc

.addthis.com

Samma text som tidigare.

ACOOKIE, WEBTRENDS_ID

wts.bosch.com, wts.siemens.com, wts.neff.com

WebTrends tillhandahåller anonym statistik till Gaggenau.com. Webtrends samlar in uppgifter åt Gaggenau om besök på webbplatsen för Gaggenau Home Appliances. Webtrends använder cookies, loggfildata och inbäddad kod på www.Gaggenau.

WT_FPC, ed_c_l, ed_c_s

webtrends.com

Samma text som tidigare.

BEAT, ULS

google.com

Vi kan använda Google +1-tillägget för att hjälpa oss marknadsföra och främja vår verksamhet med användning av Googles tjänster. Tillägget möjliggör för besökare att använda knappen +1 för att rekommendera vår webbplats till sina kontakter. Tillägget skapar minst två cookies, BEAT (en kvarliggande cookie som är inställd att upphöra efter 1 dag) samt ULS (en sessionscookie). Vi använder tillägget som en tjänst för våra besökare och vi använder det på grundval av att Google följer sin sekretesspolicy - se http://www.google.com/policies/privacy för mer information.

di

.addthis.com

Denna cookie använder ett slumpvis genererat nummer för att samla in anonym information om sociala delningsaktiviteter i anknytning till vår webbplats och våra tjänster. Mer information om denna cookie finns på http://www.addthis.com/privacy

dt

.addthis.com

Denna cookie hjälper oss samla in anonym information om sociala delningsaktiviteter i anknytning till vår webbplats och våra tjänster. Mer information om denna cookie finns på http://www.addthis.com/privacy

s_cc, s_nr, s_sq, s_vi

omniture.com

Omniture tillhandahåller anonym statistik till BSH Home Appliances. Omniture samlar in uppgifter åt BSH Home Appliances om besök på webbplatserna för BSH Home Appliances. Omniture använder cookies, loggfildata och inbäddad kod på www.gaggenau. BSH Home Appliances använder denna information för att spåra användningsvolym på webbplatserna och som ett hjälpmedel för att förbättra de tjänster som användarna erbjuds.

serverstamp, sessionstamp

channelintelligence.com

Vi använder Channel Intelligence för att tillhandahålla återförsäljares lagerstatus för små hushållsapparater. Dessa cookies samlar in anonym unik information om användare, produkt eller tjänst samt datum.

VISITOR_INFO1_LIVE,
use_hitbox, PREF

youtube.com

Vi kan använda YouTube för videoinnehåll. När du tittar på en webbsida på vår webbplats med en inbäddad YouTube-video, skapar YouTube minst tre cookies: VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, och PREF. Utöver dessa kanske du under vissa omständigheter även hittar en GEO-cookie. Vi använder YouTube-tjänsten för att underlätta för våra besökare och vi använder den på grundval av att Google följer sin sekretesspolicy - se http://www.google.com/policies/privacy för mer information.

BSNC

local site domain

Denna cookie möjliggör "länkning" av Nectar- och Hybris-session och innehåller webbplatsinformation.

Mobify.js & mobify-path

local site domain

Dessa cookies används av vår agent för den mobila plattformstjänsten för att hantera statusen för Mobify.js-anpassningen och för att tillförsäkra att våra webbplatser fungerar när du öppnar dem via en mobiltelefon eller surfplatta.

nxm_categoryId

local site domain

Denna cookie lagrar kategori-ID om den senast besökta produkten för olika ändamål, såsom breadcrumb.

nxm_cdbauthentication_91,
nxm_CdbKey-91

local site domain

Denna cookie lagrar användarinformation som används för att knyta en inloggad användare till cdb-tjänster.

nxm_CdbDefaultPageType

local site domain

Denna cookie lagrar en intern sidadress som pekar mot CDB-sidan.

nxm_CdbSessionKey

local site domain

Innehåller sessionsdata för konsumentdatabasen.

nxm_consumer,
nxm_LASTVISITED_91,
nxm_UseCustomPartnerSearchAddressFormat

local site domain

Vi använder ett SAP-baserat e-handelssystem. Denna cookie skapas och används av detta system.

nxm_consumer_7_1

local site domain

Denna cookie lagrar användarinformation som används för att anknyta en besökare på webbplatsen till Nectar användartjänster.

nxm_customerCookie

local site domain

Denna cookie lagrar användarinformation som används för att knyta en inloggad användare till cdb-tjänster.

nxm_LastBllCode

local site domain

BLL integrationsvärde

nxm_LastLoggedInUserData

local site domain

Kundinformations-cookie om den som använder webbplatsen.

nxm_mobile_redirect

local site domain

Skapas för att komma ihåg om webbplatsen har öppnats via en mobil enhet.

nxm_onlineSurvey_91

local site domain

Lista över enkäter som du redan har svarat på.

nxm_SearchAddress

local site domain

Denna cookie sparar de postnummer eller städer som använts när du sökte i vår återförsäljartjänst. Sökaren förinställs med din tidigare inmatning. Denna cookie upphör att vara aktiv efter 1 månad.

nxm_selectedCodesCookie

local site domain

Lagrar de produktkoder som valts för produktjämförelse.

nxm_SocialNetwork_Email,
nxm_SocialNetwork_FirstName,
nxm_SocialNetwork_LastName,
nxm_SocialNetwork_LogInData,
nxm_SocialNetwork_SignedEmail

local site domain

Inloggningsinformation som härletts från sociala medier om du besökte webbplatsen via sociala nätverk.

nxm_StartPointOfLeasing

local site domain

Information om det tillfälle då uthyrningstjänster aktiveras.

nxm_SuggestedCustomer

local site domain

Användardata som förväntas för inloggning.

nxm_valueTxt

local site domain

Denna cookie används för att komma ihåg senast angivna plats för att söka efter partners vid framtida besök.

nxm_WhereCanIBuy

local site domain

Denna cookie lagras för att hålla koll på din kundvagn på applikationen Shopatron.

__gads, _drt_, id

.doubleclick.net

Dessa cookies används av Google AdSense DoubleClick för frekvensgränser för annonsering online och för att undvika att dubletter av annonser på en webbplats, vilket innebär att en användare slipper se samma annons om och om igen.

anj, icu, sess, uuid2

.adnxs.com

Appnexus använder unika cookies för att hjälpa till att rikta in vår onlineannonsering på ett mer effektivt sätt. Dessa cookies lagrar annonsleveranser och rapporteringsdata, t.ex. vilken annons som visades, antal gånger en viss annons har visats och hur länge sedan en annons visades på en specifik webbläsare. Mer information om denna cookie finns på http://www.appnexus.com/platform-policy

ug

.kectd.com / .adviva.net

Samma text som tidigare. För Specificmedia.

N_T

.google.com

En YouTube- och Google-cookie som lagrar unika ID-nummer för att spåra användarpreferenser.

NID, SNID

.google.com

Google Maps lagrar upp till fyra cookies: khcookie, NID, SNID och PREF. Vi använder Googles interaktiva kartor eftersom vi anser att det är ett praktiskt sätt för våra besökare att hitta närmaste butik. Vi använder Google Maps på grundval av att Google följer sin sekretesspolicy, vilken återfinns på http://www.google.com/policies/privacy samt deras servicevillkor för Google Maps på http://www.google.com/help/terms_maps.html.

PP_TOS_ACK

.google.com

Vi använder ett antal sociala medieverktyg för att öka besökarnas interaktioner på vår webbplats. Om du redan använder dessa plattformar kan deras cookies redan vara skapade via vår webbplats. Data kan sedan samlas in av dessa företag för att de ska kunna lägga annonser på andra webbplatser som de tror kan vara relevanta för dina intressen.

PREF

.google.com

En YouTube- och Google-cookie som lagrar unika ID-nummer för att spåra användarpreferenser.

gaggenau-accept-cookies

gaggenau.com

Besökare kan välja om de vill ge tillåtelse att lagra cookies på deras enheter eller ej. Detta medgivande måste lagras i en kvarliggande cookie för att förhindra att förfrågningen visas varje gång en besökare kommer till webbplatsen.