Brug af cookies

Vores hjemmeside bruger cookies for, at du f.eks. skal kunne lægge varer i indkøbsvognen, bestille en servicetekniker online, og for at vi skal kunne indsamle anonym statistik, så vi kan forbedre hjemmesidens funktioner. Ved at klikke rundt på hjemmesiden accepterer du automatisk brugen af cookies. Klik på linkene, hvis du vil læse mere om de cookies, vi bruger, og hvordan du håndterer dine indstillinger for cookies.

 

Juridiske forhold for Gaggenau

© Copyright
Alle rettigheder forbeholdes. Tekst, billeder, grafik, lyd, animationer, videoer og arrangementer på Gaggenaus hjemmesider er beskyttede i henhold til ophavsretsloven samt anden immaterialretlig lovgivning. Indholdet må ikke gengives, overføres, kopieres, distribueres, lagres eller gøres tilgængeligt for tredjeparter til kommercielt brug. Nogle Gaggenau hjemmesider indeholder også billeder, som er beskyttet af tredjeparters ophavsret.

Varemærker og licensrettigheder
Hvis ikke andet er angivet, er alle varemærker på Gaggenaus hjemmesider registrerede varemærker. Det gælder i særdeleshed Gaggenau varemærker, navneskilte, firmalogoer og mærker. Mærker og designelementer, som anvendes på vores hjemmesider, tilhører Robert Bosch GmbH, Tyskland.
Immaterielle rettigheder på Gaggenaus hjemmesider, deriblandt patenter, varemærker og ophavsrettigheder er beskyttede. Hjemmesiden bevilliger ingen licens til at anvende immaterielle rettigheder, som tilhører Gaggenau-koncernen (Gaggenau) eller tredjeparter.

Ansvarsfraskrivelse
Hjemmesiden er udformet med største omhu. Det kan dog ikke garanteres, at al information på hjemmesiden er korrekt. Gaggenau fraskriver sig ethvert ansvar for alle former for tab, erstatningsansvar, skade eller omkostninger, som helt eller delvist måtte opstå som direkte eller indirekte følge af brug af hjemmesiden, hvis ikke sådan skade forårsages af forsætlig eller grov uagtsomhed fra Gaggenaus side.

Alternativ tvistbilæggelse (ATB) for forbrugere bosat i EU
Som forbruger har du mulighed for at kontakte en national ATB-instans vedrørende en tvist, som det ikke er lykkedes dig at løse direkte med Gaggenau.

Hvad er ATB?
ATB-direktivet finder anvendelse på procedurer for udenretlig løsning af nationale og grænseoverskridende tvister, som vedrører kontraktlige forpligtelser som udspringer af en aftale om køb af varer eller tjenesteydelser indgået mellem en erhvervsdrivende, der er etableret i Unionen, og en forbruger, der er bosiddende i Unionen, ved mellemkomst af en ATB-instans, der foreslår eller pålægger en løsning eller samler parterne med henblik på at formidle en mindelig løsning.
En ATB-instans er ikke en domstol, men en neutral part (eksempelvis en ombudsmand eller et klagenævn), som Gaggenau benytter til at løse tvister, hvis forbrugeren ønsker en alternativ tvistbilæggelsesproces. Fremgangsmåden er omkostningseffektiv, enkel og hurtig, hvilket gør det fordelagtigt både for forbrugeren og for den erhvervsdrivende, som kan undgå høje sagsomkostninger og lange retssager.

Hvordan initierer jeg en alternativ tvistbilæggelse?
Kontakt din nationale ATB-instans nedenfor vedrørende dit krav mod Gaggenau. Tvistbilæggelsesorganet kan give dig mere information om fremgangsmåden og besvare de spørgsmål du har om proceduren.

Center for Klageløsning, Nævnenes Hus*
Toldboden 2
Viborg, 8800
Danmark

http://naevneneshus.dk/

*Denne ATB-instans er inkluderet i det nationale register over godkendte ATB-instanser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU af 21. maj 2013 om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Klik her for at komme til Europa-Kommissionens websted for tvistbilæggelse.