Korzystanie z cookies

Nasza strona internetowa korzysta z cookies (ciasteczek). Korzystamy z ciasteczek funkcjonalnych, dzięki którym strona może funkcjonować poprawnie. Takie ciastka pozwalają np. wybierać funkcje strony lub logować się na Twoje konto na naszej stronie. Cookies statystyczne umożliwiają nam zbieranie anonimowych danych statystycznych w celu usprawniania działania strony. Zgoda na zapisywanie cookies statystycznych na Twoim komputerze wynika z Twoich ustawień przeglądarki internetowej. Ta strona używa również cookies reklamowych (w tym definiujących Twoje preferencje), dzięki którym możemy dostarczać Tobie reklamy i treści odpowiadające Twoim zainteresowaniom. Te pliki pochodzą od dostawców usług internetowych. Informacje zawarte w tych plikach cookies będą przetwarzane przez te podmioty. Szczegółowe informacje na temat tych ciasteczek dostępne są w pliku „Informacje na temat cookies” w części „Pliki cookies związane z dostarczaniem reklam”. Informacje o Twoich zainteresowaniach i preferencjach mogą być uznane za dane osobowe. Dzięki niektórym plikom cookie możemy przetwarzać dane osobowe. Ustawienia Twojej przeglądarki decydują o tym, czy wyrażasz zgodę na instalowanie tych ciasteczek. Jeżeli nie godzisz się na instalowanie cookies wybierz przycisk „Nie, dziękuję za wszystkie cookies”. Przygotowaliśmy też bardziej szczegółowe informacje na temat korzystania z cookies oraz przetwarzania danych osobowych:

 

Część 1: Wstęp i informacje ogólne

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Krótko i zwięźle
O nas i o naszej stronie internetowej
Niniejszą stronę internetową prowadzi spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 183. Aby skontaktować się z nami, należy skorzystać z danych podanych na stronie zawierającej informacje o spółce.

Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twojego zapytania oraz ewentualnych dalszych pytań. W tym kontekście jesteśmy upoważnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679 - RODO). Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu obsługi Twojego zapytania.
Nasze dane kontaktowe dostępne są na stronie z informacjami o spółce.
Nasze zasady przewodnie
Bardzo poważnie podchodzimy do ochrony informacji o Tobie. W związku z tym Twoje dane są przetwarzane starannie i w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami. Wdrożyliśmy organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić nasze strony internetowe przed ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych. Nasi partnerzy, którzy wspierają nas w świadczeniu usług za pomocą niniejszej strony internetowej, także muszą stosować te środki.

Jakie informacje standardowo rejestrujemy
Możesz korzystać ze wszystkich części naszej strony internetowej, które nie są chronione przed dostępem bez konieczności ujawniania swojej tożsamości. Standardowo rejestrujemy każdy przypadek skorzystania z naszej strony internetowej, dzięki czemu możemy usuwać jej wady i wyjaśniać przypadki naruszenia bezpieczeństwa. Więcej informacji o rejestrowanych przez nas danych znajdziesz w punkcie zatytułowanym „Jak przetwarzamy Twoje dane”.
Wraz z naszymi partnerami stosujemy najnowsze zabezpieczenia, by chronić Twoje dane.
Które z Twoich danych możemy przetwarzać
Szanujemy Twoją prywatność. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli mamy do tego podstawę prawną. Na naszych stronach internetowych możesz wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych. W pozostałych wypadkach przetwarzamy Twoje dane, ponieważ mamy do tego prawo na podstawie obowiązujących przepisów. Jeśli np. złożysz zamówienie za pomocą naszej strony internetowej, będziemy mogli przetwarzać Twoje dane w celu jego zrealizowania. To samo dotyczy sytuacji, gdy korzystasz z innych usług oferowanych na naszej stronie internetowej, które wymagają przetwarzania Twoich danych. Możemy także przetwarzać Twoje dane jeśli leży to w naszym uzasadnionym interesie. Przykładem mogą być dane dziennika (logi), które zbieramy w celu zapewnienia m.in., że nasza strona internetowa działa bez błędów. Niezależnie od sytuacji, w odpowiednich wypadkach powiadomimy cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Twoje interesy są zawsze brane pod uwagę w związku z przetwarzaniem danych. Jeśli będziesz mieć powód do złożenia skargi, informacje o przysługujących Ci prawach w zakresie przetwarzania Twoich danych znajdziesz w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.

W kolejnym punkcie opisano podstawy, w oparciu o które przetwarzamy dane. W punkcie tym znajdziesz też szczegółowe informacje na temat sposobu, w jaki Twoje dane są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane na naszej stronie internetowej (tj. informacje o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych).

Co jeszcze powinieneś wiedzieć:
Użytkownicy poniżej 16 roku życia mogą przekazywać nam dane osobowe wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych mogą określać różne limity wiekowe w tej kwestii.

Nasza strona internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na sposób przetwarzania Twoich danych na tych stronach internetowych ani na ich zgodność z przepisami o ochronie danych. Dlatego też ważne jest, być zapoznał się informacjami o przetwarzaniu danych podanymi na tych stronach.
Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie jeśli jesteśmy do tego uprawnieni.

Część 2: Przetwarzanie danych na stronie internetowej

Jak przetwarzamy Twoje dane (pliki dziennika (logi)), pliki cookie, monitoring itp.)
Dane zapisywane w plikach dziennika (logach)

Z przyczyn technicznych, za każdym razem, gdy Twoja przeglądarka otwiera naszą stronę internetową, automatycznie przesyła ona informacje na nasz serwer sieciowy (dane dziennika (logów)). Niektóre z tych danych przechowujemy w plikach dziennika (logach). Należą do nich:

• data dostępu,
• godzina dostępu,
• adres URL strony internetowej, z której nastąpiło przekierowanie,
• pliki, które otwarto,
• ilość przesłanych danych,
• rodzaj i wersja przeglądarki,
• system operacyjny,
• adres IP (w formie zanonimizowanej).

Dane dziennika (logi) nie zawierają danych osobowych. Co do zasady, dane dziennika (logi) analizujemy wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej strony internetowej lub w celu wyjaśnienia incydentów w zakresie bezpieczeństwa. Dane dziennika (logi) przechowujemy przez czas nieokreślony.

Czasami konieczne jest, byśmy zbierali dodatkowe dane osobowe i dane dziennika (logi)
w celu usunięcia błędów lub zachowania dowodów dotyczących incydentów w zakresie bezpieczeństwa. W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych dziennika (logi) (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te są usuwane po usunięciu błędu lub wyjaśnieniu incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub jeśli cel ich przetwarzania stał się nieaktualny z innych względów. W razie wystąpienia incydentu w zakresie bezpieczeństwa lub prowadzenia postępowania w innej sprawie przez właściwe organy, przekażemy dane dziennika (logi) (w zakresie dozwolonym w myśl obowiązujących przepisów i ustalanym osobno w każdym wypadku) organom prowadzącym postępowanie.

Dane dziennika (logi) zawsze przechowujemy osobno od innych danych, które dotyczą korzystania z naszej strony internetowej.
Wykorzystujemy dane dziennika (logów) w celu usuwania błędów i wyjaśniania incydentów w zakresie bezpieczeństwa.
Korzystanie z naszej strony internetowej w charakterze partnera biznesowego

Za pomocą naszej strony internetowej świadczymy usługi na rzecz naszych partnerów biznesowych i przekazujemy im informacje usprawniające nasze kontakty biznesowe. Dodatkowo do informacji o produktach i materiałów marketingowych, nasi partnerzy mają za pomocą naszej strony internetowej dostęp do kompleksowych usług w zakresie realizacji zamówień.

Dostęp do treści zawartych na naszej stronie internetowej jest ograniczony do zarejestrowanych partnerów biznesowych. Co do zasady, rejestracja odbywa się za pomocą naszej partnerskiej strony internetowej – www.tradeplace.com. W niektórych krajach możliwe jest rejestrowanie się bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Dostęp do treści zawartych na naszej stronie internetowej wymaga pozostawania z nami w stosunkach handlowych.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej jako partner biznesowy, przetwarzamy tylko najważniejsze dane, w tym historię wcześniejszych stosunków handlowych. Jeśli korzystasz z oferowanej przez nas opcji dostawy do domu, przetwarzamy także adres klienta końcowego (imię i nazwisko, pełny adres pocztowy, numer telefonu).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679) możemy przetwarzać dane osobowe w celu świadczenia usług i przekazywania informacji za pomocą naszej strony internetowej. Danych naszych partnerów biznesowych nie usuwamy w okresie istnienia pomiędzy nami stosunków handlowych. Dane usuwamy gdy minie okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych i zobowiązań podatkowych, które wiążą się z korzystaniem przez Ciebie z naszych usług.
Na Twoje żądanie przekażemy Ci informacje o Twoich danych, które znajdują się w naszym posiadaniu. Niezwłocznie poprawimy też wszelkie niedokładne informacje oraz usuniemy wskazane przez Ciebie informacje – pod warunkiem, że ich usunięcie nie jest zabronione w myśl przepisów nakazujących nam ich przechowywanie przez określony czas. Aby zwrócić się do nas o wykonanie tych czynności, skorzystaj z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.
Treści i usługi dostępne na niniejszej stronie internetowej usprawniają nasze stosunki handlowe z naszymi partnerami biznesowymi.
Udział w promocjach, konkursach oraz loteriach
Jeśli zarejestrujesz swój udział w promocji lub konkursie, będziemy przechowywać i wykorzystywać przekazane przez Ciebie dane w celu przeprowadzenia takiej akcji oraz odpowiednich działań następczych. Dane, które zbieramy w tych celach są określone na formularzu rejestracji udziału w danym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z każdą promocją i konkursem zawarte są w regulaminie każdej takiej akcji.
Jeśli zarejestrujesz swój udział w loterii, organizator loterii, z którym współpracujemy będzie przechowywać i wykorzystywać dane przekazane przez Ciebie w związku z udziałem w loterii w celu przeprowadzenia loterii oraz odpowiednich działań następczych. O szczegółach przetwarzania danych w związku z każdą loterią organizator loterii informuje w regulaminie tej loterii.
Uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych
Jeśli zarejestrujesz swój udział w danym wydarzeniu, będziemy przechowywać i wykorzystywać przekazane przez Ciebie informacje w celu przeprowadzenia tego wydarzenia oraz odpowiednich działań następczych. Dane, które zbieramy w tych celach, są określone w formularzu rejestracji udziału w danym wydarzeniu. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z każdym takim wydarzeniem są zawarte w jego regulaminie lub przekazywane w innej formie w trakcie rejestracji uczestnictwa.
W wypadku niektórych wydarzeń konieczne jest dokonanie zapłaty za uczestnictwo w sposób bezpośredni. W razie konieczności zostaniesz przeniesiony na stronę internetową naszego partnera w celu dokończenia procesu płatności. W takim wypadku dane dotyczące płatności (imię i nazwisko, adres pocztowy, liczba uczestników) zostaną przekazane naszemu partnerowi tak, aby umożliwić dokończenie procesu płatności.
Jeśli weźmiesz udział w organizowanym przez nas wydarzeniu, Twoje dane będą bezpieczne.
Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie. Cookie to niewielkie pliki tekstowe, które przechowujemy na Twoim urządzeniu, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Pliki te są odsyłane do nas za każdym razem, gdy ponownie wchodzisz na naszą stronę internetową. Pozawala nam to rozpoznać Cię i np. ułatwić Ci poruszanie się po naszej stronie internetowej dzięki informacjom zawartym w tych plikach.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystane do uruchamiania programów ani przesyłania wirusów komputerowych na dane urządzenie. Mogą one być odczytywane wyłącznie przez serwer sieciowy, z którego pochodzą.

Bez Twojej wyraźnej zgody nie udostępniamy osobom trzecim informacji zapisanych w plikach cookie.

Naszą stronę internetową można również przeglądać bez plików cookie. Przeglądarki internetowe często są skonfigurowane tak, by akceptować pliki cookie. Aby sprawić, że Twoja przeglądarka nie będzie korzystać z plików cookie, możesz (1) zrezygnować z korzystania z plików cookie w chwili wchodzenia na naszą stronę internetową, wybierając odpowiednią opcję w polu informacyjnym (jeśli zostanie wyświetlone) lub (2) wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Informacje o tym jak wyłączyć obsługę plików cookie znajdziesz dzięki funkcji pomocy w Twojej przeglądarce. Uwaga: wyłączenie/usunięcie plików cookie może skutkować tym, że niektóre funkcje naszej strony internetowej nie będą działać w oczekiwany sposób. Pliki cookie mogą być konieczne do działania określonych poniżej funkcji naszej strony internetowej. Dodatkowo wyłączenie/usunięcie plików cookie dotyczy wyłącznie przeglądarki, w której dokonano tej czynności. Dlatego też w innych przeglądarkach należy powtórzyć czynność wyłączenia/usunięcia plików cookie.
Nieodnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:
– pliki cookie, w których zapisane są preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwarki lub język),
– pliki cookie, w których zapisane są informacje zapewniające płynne odtwarzanie treści audio i wideo,
– pliki cookie, w których tymczasowo zapisane są określone informacje dotyczące użytkownika (np. zawartość koszyka zakupów albo formularza internetowego).
Odnoszące się do osób fizycznych pliki cookie, które wykorzystujemy, by zapewnić działanie określonych funkcji:
– pliki cookie służące do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.
W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane te przechowujemy do czasu, aż dany plik cookie straci ważność albo zostanie przez Ciebie usunięty.

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania plików cookie opisane są w odpowiednich punktach niniejszych informacji o przetwarzaniu danych oraz tutaj.
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie w celu umożliwienia Ci korzystania z określonych funkcji.
Sieciowe narzędzia analityczne korzystające z pseudonimizowanych profili użytkowników

Na naszej stronie korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych do różnych celów. Informacje o sieciowych narzędziach analitycznych, z których korzystamy, znajdziesz poniżej. Obejmują one opis przetwarzania danych w ramach tych narzędzi, cel ich przetwarzania oraz informacje o tym, jak uniemożliwić tym narzędziom zbieranie i przetwarzanie Twoich danych. Uwaga: zablokowanie plików cookie zapobiega zbieraniu i przetwarzaniu Twoich danych przez sieciowe narzędzia analityczne jedynie w ograniczonym zakresie.
Twoje odwiedziny na naszej stronie wiele mówią nam o tym czy jest ona atrakcyjna – dlatego korzystamy z sieciowych narzędzi analitycznych, by stale usprawniać jej działanie.
Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Analytics (Omniture)
Do celów działań marketingowych i badania rynku, jak również by dopasować naszą stronę internetową do oczekiwań klientów, korzystamy z analitycznych plików cookie i/lub JavaScript, by zbierać i przetwarzać dane o sposobie, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej oraz odnośników (linków), w które klikasz w newsletterze (jeśli newsletter zawiera odnośniki). Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie. Także twój adres IP nie jest rejestrowany albo jest anonimizowany niezwłocznie po jego zarejestrowaniu.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Analytics firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”). Informacje dotyczące Twojego korzystania z naszej strony internetowej są przekazywane na serwery firmy Adobe, a następnie analizowane i przesyłane do nas w formie danych zagregowanych. Dane te umożliwiają nam określenie ogólnych tendencji w zakresie korzystania z naszej strony internetowej.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (jak np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby uniemożliwić zbieranie danych o swoim korzystaniu z naszej strony internetowej, należy skorzystać z odpowiedniej strony firmy Adobe. Informacje o sposobie działania plików cookie narzędzia Adobe Analytics oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.
Sieciowe narzędzie analityczne: Adobe Test & Target
Aby dopasować działanie naszej strony internetowej do oczekiwań użytkowników, zbieramy i przetwarzamy dane dotyczące tego, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie lub JavaScript. Twój profil dotyczący korzystania z naszej strony internetowej tworzony jest na podstawie danych użytkowania; odbywa się to w oparciu o pseudonimizację danych z wykorzystaniem identyfikatora w formie pliku cookie.

Do zbierania danych użytkowania i tworzenia profili użytkowania wykorzystujemy usługę Adobe Test & Target firmy Adobe Systems Software Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem 4–6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Irlandia („Adobe”).

Usługa Adobe Test & Target działa w oparciu o testy typu A/B. Oznacza to, że osobom odwiedzającym naszą stronę internetową wyświetlana jest jej wersja różniąca się od wersji oryginalnej (np. ze zmienioną grafiką lub treścią). Porównanie obu wersji jest źródłem informacji o tym, którą z nich preferują użytkownicy. W trakcie korzystania z usługi Adobe Test & Target dotyczące Cię informacje, które są przetwarzane, nie mogą prowadzić do zidentyfikowania Twojej osoby. Anonimizowane są także adresy IP, co oznacza, że Twój adres IP zostaje skrócony zanim usługa Adobe Test & Target w jakikolwiek sposób przetworzy tę informację. Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy).

W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przechowywane są w usłudze przez nie więcej niż 37 miesięcy od chwili ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: aby zablokować zbieranie Twoich danych użytkowania, skorzystaj ze strony internetowej http://bsh.tt.omtrdc.net/optout. Informacje o sposobie działania plików cookie wykorzystywanych przez narzędzie Adobe Test & Target oraz instrukcje jak je zablokować dostępne są pod adresem http://www.adobe.com/pl/privacy/opt-out.html.
Sieciowe narzędzie analityczne: Mouseflow

Aby móc prawidłowo zaprojektować naszą stronę internetową, możemy zbierać dane użytkowania dotyczące Twojej wizyty na naszej stronie, wykorzystując w tym celu analityczne pliki cookie i inne technologie. W ramach tych działań rejestrujemy ruchy myszką i kliknięcia losowo wybranych użytkowników naszej strony internetowej. Jeśli będziesz jedną z tych osób, Twój adres IP zostanie oczywiście zanonimizowany. Informacje na temat sposobu, w jaki korzystasz z naszej strony internetowej będą losowo analizowane, tak abyśmy mogli wprowadzić odpowiednie usprawnienia naszej strony.

W celu zbierania danych użytkowania, o których mowa powyżej, korzystamy z usług spółki Mouseflow ApS z siedzibą pod adresem Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhaga, Dania.

Nie łączymy powstałych w ten sposób profili użytkowania z Twoim nazwiskiem ani innymi danymi, które mogłyby ujawnić Twoją tożsamość (np. adres e-mailowy). W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia (UE) 2016/679). Dane użytkowania usuwane są po trzech miesiącach od dnia ich zebrania.

Możliwość rezygnacji: jeśli nie chcesz, żeby Twoje dane użytkowania były zbierane, skorzystaj ze strony spółki Mouseflow dostępnej pod adresem https://mouseflow.de/opt-out.
Udostępnianie treści w sieciach społecznościowych

Treści umieszczone na naszej stronie internetowej mogą być udostępniane w sieciach społecznościowych za pomocą odpowiednich zintegrowanych przycisków. Wszystkie przyciski umożliwiające udostępnianie treści w sieciach społecznościowych są zintegrowane w formie prostych hiperlinków, a nie pluginów opracowanych przez właścicieli tych sieci. Dzięki temu Twoje dane nie są automatycznie przesyłane na serwery sieci społecznościowych niezwłocznie po tym, jak wejdziesz na naszą stronę internetową. Dodatkowo jeśli udostępniasz treści z naszej strony internetowej, przesyłamy wyłącznie te informacje, które są konieczne do udostępnienia tych treści. W tym kontekście nie przesyłamy danych osobowych.

Jednocześnie w sieciach społecznościowych można znaleźć proste linki do naszych stron internetowych. Jeśli klikniesz w odnośnik prowadzący z naszej strony internetowej do danej sieci społecznościowej albo jeśli zalogujesz się do niej w celu udostępnienia treści z naszej strony internetowej, Twoje dane będą przetwarzane przez właściciela tej sieci. Aby uzyskać informacje dotyczące celu i zakresu zbierania danych oraz dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez właściciela sieci społecznościowej, jak również swoich praw i ustawień, które pomogą chronić Twoją prywatność, należy zapoznać się z informacjami o przetwarzaniu danych udostępnionymi przez właściciela danej sieci społecznościowej.
Możesz udostępniać treści z naszej strony internetowej w sieciach społecznościowych bez obawy o swoje dane.
Wyszukiwanie dystrybutorów za pomocą Google Maps

Jedną z funkcji dostępnych użytkownikom naszej strony internetowej jest mapa pokazująca adresy współpracujących z nami dystrybutorów w Twojej okolicy. Mapa ta pochodzi z usługi Google Maps. Usługę tę oferuje spółka Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi Google Maps dostępne są pod adresem http://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/.

Jeśli chcesz wyświetlić współpracujących z nami dystrybutorów w Twojej okolicy, musisz podać swoją lokalizację – ręcznie albo poprzez włączenie funkcji geolokacji w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli wpiszesz adres ręcznie, dane osobowe nie będą przetwarzane, chyba że podasz swój adres domowy. Automatyczne określenie lokalizacji za pomocą funkcji geolokacji dostępnej w przeglądarce internetowej wymaga przetworzenia twojego adresu IP. W tym kontekście jesteśmy uprawnieni do przetwarzania za twoją zgodą danych (art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (UE) 2016/679), których twoja przeglądarka internetowa zażąda w chwili dostępu do mapy. W tym kontekście nie przechowujemy twojego adresu IP.
Sytuacje, w których przesyłamy Twoje dane innym podmiotom

Prowadząc naszą stronę internetową, współpracujemy z wieloma usługodawcami. Usługodawców tych wybieramy starannie i zawieramy z każdym z nich umowę o przetwarzaniu danych, by chronić Twoje dane.

Usługodawcy, z którymi współpracujemy w tym zakresie, to:

• usługodawcy świadczący usługi hostingowe,
• usługodawcy świadczący usługi programistyczne,
• usługodawcy świadczący usługi w zakresie sprzedaży i marketingu,
• usługodawcy świadczący usługi w zakresie infolinii.

Innym odbiorcom Twoje dane przekazujemy wyłącznie jeśli jest to konieczne do zrealizowania zawartej z Tobą umowy, jeśli my lub odbiorca danych ma uzasadniony interes w ujawnieniu Twoich danych lub jeśli wyraziłeś zgodę na dany przypadek przekazania danych. Odbiorcy ci obejmują usługodawców i inne przedsiębiorstwa należące do naszej grupy kapitałowej. Oprócz tego dane mogą być przekazywane innym odbiorcom w sytuacji, gdy jesteśmy zobowiązani do takiego działania na podstawie przepisów prawa lub ostatecznych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych.
Inni odbiorcy Twoich danych to:

• firmy spedycyjne zajmujące się dostawą/odbiorem produktów,
• podmioty obsługujące płatności,
• podmioty świadczące usługi w zakresie zarządzania należnościami.
Wszyscy nasi usługodawcy przetwarzający Twoje dane w związku z działaniem naszej strony internetowej są starannie wybierani i muszą spełniać standardy w zakresie ochrony danych.
Przesyłanie danych do podmiotów z siedzibą poza EOG
Dane osobowe przekazujemy też podmiotom, które mają siedzibę poza EOG, w tzw. państwach trzecich. W takim wypadku przed udostępnieniem danych upewniamy się, że odbiorca zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych (np. na podstawie wydanej przez Komisję Europejską w odniesieniu do danego kraju decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony albo umowy zawartej pomiędzy UE a odbiorcą, która zawiera standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską) albo, że wyraziłeś zgodę na ich udostępnienie.
W każdej chwili jesteśmy gotowi przekazać Ci wykaz odbiorców danych w państwach trzecich oraz kopię ustaleń umownych zapewniających odpowiedni poziom ochrony danych. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.
Twoje dane przekazujemy odbiorcom spoza UE wyłącznie jeśli gwarantują oni ich ochronę.

Część 3: Prawa użytkowników

Twoje prawa

Jeśli masz powód, by złożyć skargę, poniżej znajdziesz informacje o swoich prawach. Aby skorzystać z tych praw, użyj danych kontaktowych podanych w końcowej części niniejszych informacji o przetwarzaniu danych.
Prawo do uzyskania informacji o Twoich danych
Na wniosek przekażemy Ci informacje o Twoich danych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Prawo do poprawienia i uzupełnienia Twoich danych
Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia poprawimy Twoje dane jeśli są one niedokładne. Po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia uzupełnimy też niekompletne dane – pod warunkiem, że będzie to konieczne do celów, w których Twoje dane są przetwarzane.

Prawo do usunięcia Twoich danych
Na Twój wniosek usuniemy Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu. Niemniej jednak niektóre dane zostaną usunięte dopiero po upłynięciu obowiązkowego okresu ich przechowywania, czego w niektórych wypadkach mogą wymagać obowiązujące przepisy lub co może być konieczne, byśmy byli w stanie wykonać nasze zobowiązania umowne względem Ciebie.

Prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych
W określonych w przepisach wypadkach ograniczymy przetwarzanie Twoich danych jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Przetwarzanie takich danych będzie ograniczone zgodnie z przepisami. .
Prawo do wycofania zgody
Jeżeli przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, w każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych ze skutkiem na przyszłość. Wycofanie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania Twoich danych przez nas na podstawie tej zgody przed jej usunięciem.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu względem przetwarzania Twoich danych
Możesz wyrazić sprzeciw względem przetwarzania Twoich danych ze skutkiem na przyszłość jeśli przetwarzamy Twoje dane zgodnie z jedną podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. e lub f rozporządzenia (UE) 2016/679. W wypadku, gdy wyrazisz sprzeciw, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych – chyba, że istnieją ważne lub uzasadnione przyczyny przemawiające za ich dalszym przetwarzaniem. Przetwarzanie Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego w żadnym wypadku nie stanowi dla nas ważnej lub uzasadnionej przyczyny.

Prawo do przenoszenia Twoich danych
Na Twój wniosek możemy udostępnić Ci Twoje dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania na komputerze formacie.

Prawo do odwołania się do organu nadzorczego
Przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez nas przetwarzaniem danych do organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych (do dnia wejścia w Polsce w życie przepisów wprowadzających RODO - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zaś po wejściu w życie przepisów wprowadzających RODO - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Aby zapewnić pełną kontrolę nad Twoimi danymi, przysługują Ci kompleksowe prawa, z których możesz skorzystać, by decydować o sposobie, w jaki przetwarzamy te dane.
Punkt kontaktowy w zakresie pytań dotyczących ochrony danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych lub możliwości skorzystania z przysługujących Ci praw, możesz skorzystać z poniższych danych, by skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych:

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa

Data-Protection-PL@bshg.com

Od dnia 25 Maja 2018 r. w celu zgłoszenia prośby dotyczącej wykonywania Twoich praw w odniesieniu do danych osobowych możesz też korzystać ze strony internetowej http://datarequest.bsh-group.com.
Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych.
Zmiany niniejszych informacji o przetwarzaniu e danych osobowych

Niniejsze informacje o przetwarzaniu danych odzwierciedlają aktualny sposób przetwarzania danych na naszej stronie internetowej. W razie zmiany tego sposobu, niniejsze informacje zostaną odpowiednio zaktualizowane. Na naszej stronie internetowej zawsze dostępna jest aktualna wersja informacji o przetwarzaniu danych, dzięki czemu możesz zapoznać się z zakresem danych, które przetwarzamy.
Obowiązuje od: 25.05.2018 r.
Wersja: DPI_1.0_1.0

BSH Home Appliances Limited (“We”/“Our”/“Us”) are committed to protecting and respecting your privacy.

This policy (together with Our terms of use and any other documents referred to on it) sets out the basis on which any personal data We collect from you, or that you provide to Us, will be processed by Us. Please read the following carefully to understand Our views and practices regarding your personal data and how We will treat it.

For the purpose of the Data Protection Act 1998 (the “Act”), the data controller is BSH Home Appliances Limited of Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, United Kingdom.

The e-mail address for Our Data Protection Officer is GB-DPO@bshg.com

INFORMATION WE MAY COLLECT ABOUT YOU

We may collect and process the following data about you:

a) Information that you provide by filling in forms on http://www.gaggenau.com/uk (“Our Site”). This includes information provided at the time of registering to use Our Site, subscribing to Our service, posting material, or requesting further services. We may also ask you for information when you enter a competition or promotion sponsored by Gaggenau, and when you report a problem with Our Site.

b) If you contact Us, We may keep a record of that correspondence.

c) We may also ask you to complete surveys that We use for research purposes, although you do not have to respond to them.

d) Details of transactions you carry out through Our Site and of the fulfilment of your orders.

e) Details of your visits to Our Site including, but not limited to, traffic data, location data, weblogs and other communication data, whether this is required for Our own billing purposes or otherwise and the resources that you access.

f) Information about you and of Our products that you have purchased for product registration purposes.

g) Information that you provide to Us in relation to product reviews that you submit to Our Site.

IP ADDRESSES AND COOKIES

Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.

One of the cookies We use is essential for parts of the site to operate and has already been set (see ‘Essential site cookie’ below). You may delete and block all cookies from Our Site, but parts of Our Site will not work and may be unable to access certain parts of Our Site.

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

To opt out of being tracked by Google Analytics across all websites visit http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

We may collect information about your computer, including where available your IP address, operating system and browser type, for system administration and to report aggregate information to Our advertisers. This is statistical data about Our users’ browsing actions and patterns, and does not identify any individual.

For the same reason, We may obtain information about your general internet usage by using cookie files which are stored on the hard drive of your computer. The cookies help Us to improve Our Site and to deliver a better and more personalised service. They enable Us:

h) To estimate Our audience size and usage pattern.

i) To store information about your preferences, and so allow Us to customise Our Site according to your individual interests.

j) To speed up your searches.

k) To recognise you when you return to Our Site.

WHERE WE STORE YOUR PERSONAL DATA

The data that We collect from you may be transferred to, and stored at, a destination outside the European Economic Area ("EEA"). It may also be processed by staff operating outside the EEA who work for Us or for one of Our suppliers. Such staff maybe engaged in, among other things, the fulfilment of your order, the processing of your payment details and the provision of support services. By submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing. We will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy.

All information you provide to Us is stored on secure servers. Any payment transactions will be encrypted using SSL technology. Where We have given you (or where you have chosen) a password which enables you to access certain parts of Our Site, you are responsible for keeping this password confidential. We ask you not to share a password with anyone.

Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although We will do Our best to protect your personal data, We cannot guarantee the security of your data transmitted to Our Site; any transmission is at your own risk. Once We have received your information, We will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

USES MADE OF THE INFORMATION

We use information held about you in the following ways:

a) To ensure that content from Our Site is presented in the most effective manner for you and for your computer.

b) To provide you with information, products or services that you request from Us or which We feel may interest you, where you have consented to be contacted for such purposes.

c) To carry out Our obligations arising from any contracts entered into between you and Us.

d) To allow you to participate in interactive features of Our service, when you choose to do so.

e) To notify you about changes to Our service.

We may also use your data, or permit selected third parties to use your data, to provide you with information about goods and services which may be of interest to you and We or they may contact you about these by post or telephone.

If you are an existing customer, We will only contact you by electronic means (e-mail) with information about goods and services similar to those which were the subject of a previous sale to you.

If you are a new customer, and where We permit selected third parties to use your data, We (or they) will contact you by electronic means only if you have consented to this.

If you do not want Us to use your data in this way, or to pass your details on to third parties for marketing purposes, please tick the relevant boxes situated on the form on which We collect your data (the order form or registration form). Alternatively you can login to your “My Gaggenau” account to change your preferences at any time, or unsubscribe at any time by contacting Us at GB-Promotions@bshg.com.

DISCLOSURE OF YOUR INFORMATION

We may disclose your personal information to any member of Our group, which means Our subsidiaries, Our ultimate holding company and its subsidiaries, as defined in section 1159 of the UK Companies Act 2006.

We may disclose your personal information to third parties:

a) In the event that We sell or buy any business or assets, in which case We may disclose your personal data to the prospective seller or buyer of such business or assets.

b) If BSH Home Appliance Limited or substantially all of its assets are acquired by a third party, in which case personal data held by it about its customers will be one of the transferred assets.

c) If We are under a duty to disclose or share your personal data in order to comply with any legal obligation, or in order to enforce or apply Our terms of use or terms and conditions of supply and other agreements; or to protect the rights, property, or safety of BSH Home Appliances Limited, Our customers, or others. This includes exchanging information with other companies and organisations for the purposes of fraud protection and credit risk reduction.

YOUR RIGHTS

You have the right to ask Us not to process your personal data for marketing purposes. We will usually inform you (before collecting your data) if We intend to use your data for such purposes or if We intend to disclose your information to any third party for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing by checking certain boxes on the forms We use to collect your data. You can also exercise the right at any time by contacting Us at GB-Promotions@bshg.com.

Our Site may, from time to time, contain links to and from the websites of Our partner networks, advertisers, and affiliates. If you follow a link to any of these websites, please note that these websites have their own privacy policies and that We do not accept any responsibility or liability for these policies. Please check these policies before you submit any personal data to these websites.

ACCESS TO INFORMATION

The Act gives you the right to access information held about you. Your right of access can be exercised in accordance with the Act. Any access request may be subject to a fee of £10 to meet Our costs in providing you with details of the information We hold about you.

CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

Any changes We may make to Our privacy policy in the future will be posted on this page and, where appropriate, notified to you by e-mail.

HOW TO CONTACT US

Questions, comments, and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed by e-mail to Our Data Protection Officer at GB-DPO@bshg.com.

Alternatively, you can contact Us in writing at:

The Data Protection Officer
BSH Home Appliances Ltd
Grand Union House,
Old Wolverton Road,
Wolverton,
Milton Keynes
MK12 5PT.