Evästeiden käyttö

Gaggenau-verkkosivuilla käytetään evästeitä, jotta voit laittaa tuotteita ostoskoriin ja varata korjaajan verkon kautta. Lisäksi Gaggenau kerää evästeiden avulla anonyymiä tilastotietoa, jonka avulla voimme parantaa verkkosivujen toimintaa. Voit jättää huomioimatta tämän viestin, jos et halua tietää asiasta enempää. Jos haluat saada lisätietoja käyttämistämme evästeistä ja asetustesi hallinnasta, napsauta oikealla olevia linkkejä.

 

Gaggenau oikeudelliset tiedonannot

© Copyright
Kaikki oikeudet pidätetään. Gaggenau -verkkosivustoilla olevat tekstit, kuvat, grafiikka, äänet, animaatiot, videot ja asettelut on suojattu tekijänoikeuslain ja muiden lakien perusteella. Sisältöä ei saa kopioida, julkaista, muuttaa tai saattaa kolmansien osapuolten saataville kaupalliseen käyttöön. Tietyt Gaggenau-verkkosivustot sisältävät myös kuvia, jotka on suojattu kolmansien osapuolten tekijänoikeuksilla.

Tavaramerkit ja lisenssioikeudet
Kaikki Gaggenau-verkkosivustoilla olevat tavaramerkit ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, ellei toisin ilmoiteta. Tämä koskee erityisesti Gaggenau-tavaramerkkejä, nimikylttejä, yrityksen logoja ja tunnuksia. Verkkosivustollamme olevat tavaramerkit ja design-elementit omistaa Robert Bosch GmbH, Saksa.

Gaggenau-verkkosivustojen esiintyvät immateriaalioikeudet, mukaan luettuna patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Verkkosivusto ei myönnä kenellekään oikeutta BSH-konsernille tai kolmansille osapuolille kuuluvien immateriaalioikeuksien käyttämiseen.

Vastuuvapauslauseke
Tämä verkkosivusto on laadittu äärimmäisen huolellisesti. Emme kuitenkaan voi taata sen sisältämien tietojen oikeellisuutta. Emme vastaa vahingoista, jotka ovat suoraan tai epäsuorasti seurausta verkkosivuston käytöstä, ellei vahingon syynä ole BSH:n tahallinen tai törkeän huolimaton toiminta.

EU:ssa asuvien kuluttajien vaihtoehtoinen riidanratkaisumenettely (ADR)
Kuluttajana sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen vaihtoehtoiseen riidanratkaisuelimeen kiistassa, jota et ole onnistunut ratkaisemaan suoraan BSH Kodinkoneet Oy:n kanssa.

Mitä on ADR?
ADR on tuomioistuinten ulkopuolinen menettely sellaisten kotimaisten ja rajat ylittävien riitojen ratkaisuun, jotka koskevat sopimukseen perustuvia velvoitteita, jotka liittyvät unioniin sijoittuneen elinkeinonharjoittajan ja unionissa asuvan kuluttajan välisiin kauppasopimuksiin tai palvelusopimuksiin. Menettelyssä vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ehdottaa osapuolille ratkaisua tai velvoittaa osapuolet ratkaisuun tai saattaa osapuolet yhteen helpottaakseen sovintoratkaisun syntymistä.

Vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin ei ole tuomioistuin vaan puolueeton taho (esimerkiksi kuluttajariitalautakunta), jota BSH käyttää riitojen ratkaisuun tapauksissa, joissa kuluttaja käynnistää vaihtoehtoisen riidanratkaisuprosessin. Menettely on kustannustehokas, yksinkertainen ja nopea, joten se on edullinen sekä kuluttajalle että elinkeinonharjoittajalle, jotka voivat välttää suuret oikeudenkäyntikulut ja pitkät tuomioistuinkäsittelyt.

Miten käynnistän vaihtoehtoisen riidanratkaisumenettelyn?
Ota yhteys alla mainittuun paikalliseen riidanratkaisuelimeen BSH Kodinkoneet Oy:lle kohdistuvissa vaatimuksissasi, jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla. Riidanratkaisuelin voi antaa tarkempia tietoja menettelystään ja vastata kysymyksiin, joita sinulla on tästä prosessista.

Kuluttajariitalautakunta*
PL 306
00531 HELSINKI
www.kuluttajariita.fi

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan ( www.kuluttajaneuvonta.fi ).

*Tämä vaihtoehtoinen riidanratkaisuelin on merkitty kansalliseen rekisteriin hyväksytyistä riidanratkaisuelimistä; se täyttää vaatimukset, jotka on esitetty 21 päivänä toukokuuta 2013 kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU, http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Napsauta tästä siirtyäksesi Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisun sivustolle.