Hinterwälder-Rind cinsi bir ineğin yakın çekim fotoğrafı

Türüne ender rastlananlara saygı

Sahil kenarındaki bir tarlada ayakta duran Welsh Black cinsi sığır.

Türünün son halkası

Ender bulunan güzellik abidesi Kerry, Hinterwälder-Rind ve Welsh Black cinsi sığırlar büyük çapta yetiştiricilik için uygun değildir, çünkü bu cins hayvanlar çok fazla alana, zamana ve bakıma ihtiyaç duyar. Bu yüzden hem bu cins hayvanlar hem de ender bulunan bazı diğer türler gitgide daha az yetiştirildikleri için soyları tükenmek üzere. Bir cins sonraki nesillere miras olarak kalmaz ve soyu tükenirse, bu türün taşıdığı tüm özel nitelikler ve genler sonsuza dek yok olur. Hastalıklara karşı direnç geliştirme ve zorlu koşullarda yaşayabilme gibi bu nitelikler diğer hayvanların da korunmasına yardımcı olabilir. Kökenleri eski çağlara dayanan bu olağanüstü hayvanlar şimdi kendini adamış insanlar, küçük çiftlik sahipleri ve onlar için geliştirilen koruma planları sayesinde hayatta kalabiliyor.
İlk kez İrlanda’daki Kerry Kontluğu'nda ortaya çıkan Kerry cinsi sığırların kökeni 17. yüzyıla kadar uzanıyor. Soyu siyah Kelt sığırlarına dayanan bu cins sığırlar sadece süt ürünleri için yetiştirilen ilk cinslerden biri. Günümüzde az sayıda kalan bu cins hayvanlar sadece İrlanda’da, Birleşik Krallık’ta ve küçük bir popülasyon olmakla birlikte Kuzey Amerika’da bulunuyor.
Hinterwälder’in kökeni de tıpkı Gaggenau gibi Almanya’nın güneybatısındaki Kara Orman bölgesine dayanıyor. Tıpkı Kerry cinsinde olduğu gibi günümüzde az sayıda kalan Hinterwälder cinsi sığırlar Almanya’da, İsviçre'de ve dünyanın farklı bölgelerinde bulunuyor.
Bir diğer çeşit ise kökeni Roma İmparatorluğu dönemlerine dayanan Welsh Black. Son derece dayanıklı bu sığırlar yağmurda veya karda keyifle otlanabilse de günümüzde bu cins sığırlardan yalnızca birkaç yüz tane kaldı.
Olağanüstü hayvanların ve benzersiz özelliklerinin sırf maliyet ve yetiştirme zorlukları yüzünden yok olmasının dünyamıza çok pahalıya mal olacağını düşünen sadece biz değiliz. Bu olağanüstü cinslerden bugün hala yararlanabiliyorsak bunu ender görülen bu hayvanların soyunu korumak için ellerinden gelen her şeyi yapan ve hayatta kalıp gelecekte de var olmalarını ve büyümelerini isteyen, kendilerini bu uğurda adamış az sayıda koruyucuya borçluyuz.

Ender görüleni, en iyisini ve değerli olanı korumak için büyük gayret gösteren, hürmetle andığımız üreticilerin değerleri Gaggenau’nun değerleriyle örtüşüyor. Gaggenau da daima ilerici bir tavır benimsiyor, ince işçiliğini özenle koruyor ve olağanüstü uzmanlarla çalışıp özgün ürünler ortaya koyuyor.

Arkadan aydınlatmalı yakın çekim mısır kulakları

Gelecek geçmişin kapısını çalıyor

Çeşitliliği artırma girişimleri sadece çiftlik hayvanlarıyla sınırlı değil. Tam da kinoanın popülerleştiği bu günlerde bu bitkinin yerini alacak Kavuzlu Buğday, Gernik, Horasan Buğdayı veya Kızıl Buğday gibi kendine özgü tatları ve sağlık açısından faydaları ile insanlarca tekrar kullanılmaya başlayan birçok eski tahıl bulunuyor. Eski öğütme teknikleri bile bugünlerde yeniden hayata dönüyor. Geleneksel değirmen taşları hala modern metal silindirlere kıyasla hem besin değeri, hem tat hem de doku açısından çok daha üstün kalitede un üretiyor.

Forest Coalpit Çiftliğindeki Large Black domuzlar

Çiftlik anlayışı yeniden keşfediliyor

Lauren ve Kyle Londra’daki kaotik hayatlarını bırakıp Galler, Brecon Beacons’ta bulunan terk edilmiş bir çiftliği yeniden kullanıma açtı. Bununla da kalmayıp çiftliklerini 1900’lerde yem arama yetenekleri, çok yavru vermeleri ve dayanıklı ancak uysal tabiatları nedeniyle popüler olmuş ender bir domuz cinsi olan Large Black’lerle doldurdular. Bu cins domuzlar, Kara Dağlar’ın zorlu koşulları için biçilmiş kaftan olmalarına rağmen daha geç olgunlaştıkları için sıradan cinslere kıyasla daha az kâr getiriyor.

“Forest Coalpit Çiftliğinde ender bulunan cins domuzları tüm domuzlarda olması gerektiği gibi otlak ve ağaçlık alanlarda yetiştiriyoruz. Bu cinsleri yetiştirmek normal domuzlara kıyasla daha fazla zaman alsa da sonuçta eşsiz kalitede domuzlar üretiyoruz.”
Lauren Smith

Kara Gernik buğdayı tarlasının yakın çekimi
Kara Gerniğin kökeni eski zamanlara dayanır ve ilk evcilleştirilen türlerden biridir. Kara Gernik kıraç ve dağlık arazilerde iyi ürün verir ve mantar hastalıklarına karşı dirençlidir.
konser-salonunda-bir-kadın

Gaggenau Dergisi

Dünyamıza ilham kaynağı olan hikâyeler, insanlar ve yerler.

İngilizce hazırlanmış dergimize göz atabilirsiniz.

Daha fazlasını keşfedin