Gaggenau

Skapa
förbindelser.

Los Angeles-arkitekten Michael Maltzan har en vision: att skapa meningsfulla förbindelser mellan människor och byggnader som är lika estetiskt och känslomässigt tilltalande som funktionella för den urbana människan.

Om du vill få en uppfattning om vad Michael Maltzans verk handlar om är det bästa tipset att ta en tur med bilen i centrala Los Angeles. I stadens industriområden har han uttryckt sin vision genom att spränga in ett antal sobra vita byggnader i ovanliga former. Maltzans verk sticker ut från den labyrint av motorvägar, godstrafikspår, lagerlokaler och ruffiga gator som kantar det enorma betongdike där Los Angelesfloden flyter fram. Byggnaderna manifesterar Maltzans idé om modernism, nämligen hans önskan om social integration och användningen av arkitekturen som drivkraft för en större förändring.

”Mitt arbete kretsar kring frågan om hur arkitekturen kan bidra till att skapa en mer progressiv eller positiv urban upplevelse för oss människor”, säger den 55-årige Maltzan. ”Jag har som mål att fortsätta tänja på gränserna för vad arkitektur kan åstadkomma, att ge mig in i debatten om hur våra städer och samhällen utvecklas och att fortsätta skapa bilder, föreställningar, visioner och slutligen fysiska föremål som visar hur världen skulle kunna se ut.”

Bakom Maltzan står en 20 meter hög modell av hans senaste projekt, den bro som ska ersätta Los Angeles historiska byggnad Sixth Street Viaduct. I höst ska den förfallna betongkonstruktionen rivas och ge plats för Maltzans vänligare, mjukare uppfattning om hur delarna i en vidsträckt megastad ska bindas samman. År 2019 kommer ett antal vågor i vit betong, stål och glas att sträcka sig över Los Angelesfloden. Grönområden kompletterar byggnationen, och fotgängare, cyklister och motortrafikanter får sina egna separata banor.

Utmaningen var att bevisa att infrastrukturen kan uppfylla många syften. ”När du bygger något så här stort måste det ge staden något mer än möjligheten att förflytta en bil från ena sidan floden till den andra. Att skapa en starkare känsla för hur staden är sammanbunden, att förändra vår syn på mobilitet, att knyta ihop samhällen och olika områden.”

Maltzan är född och uppvuxen på Long Island på USA:s östkust. Det var först i mitten av 1980-talet som han riktade blicken mot Los Angeles och alltsedan dess har han fascinerats av nya och oväntade förbindelser. Megastaden med tio miljoner invånare som han numera kallar sitt hem känns ”mer verklig än någon annan plats jag har varit på. Här finns så många olika kulturer, så många forum, så många politiska åsikter och olika sociala element. Tillsammans bildar komponenterna en stad som ständigt utvecklas, förändras och utmanar.”

Maltzan har anpassat sin signatur efter de olika impulserna och utmaningarna. Han håller med om att hans allra första uppdrag fortfarande är det som haft störst inflytande. 1992 drabbades Los Angeles av våldsamma upplopp efter att afroamerikanen Rodney King hade misshandlats av poliser. Vågen av mordbränder och plundring fick Maltzan att reagera. ”Staden hade splittrats på ett mer våldsamt sätt än jag hade trott var möjligt”, säger han.

Michael Maltzan och hans vision av den nya Sixth Street Viaduct.

Han tackade därför genast ja till erbjudandet att formge ett campus för den icke vinstdrivande organisationen Inner-City Arts i Skid Row, ett område i Los Angeles med många utslagna och hemlösa. Maltzan hade en önskan om att läka såren och åstadkomma förändring. Han ritade en grupp vita byggnader som han arbetade vidare med under 15 år. Campuset har enligt honom blivit så mycket mer än bara en konstskola för mindre gynnade samhällsgrupper.

”För mig är Inner-City Arts ett koncentrat, ett slags mikrokosmos av den perfekta staden”, förklarar han. ”Jag tror det är så nära idén om en utopi som jag har kommit. Det är ett campus för lärare, administratörer, för samhället, familjerna och studenterna som arbetar och bor här. Men mer än något annat är det ett område i sig självt.”

Maltzans syfte går bland annat ut på att ta reda på hur människor uppfattar en byggnad och hur de förflyttar sig i den. Det är anledningen till att han lägger så mycket tid på att koreografera människors förflyttning genom byggnaderna, oavsett om det är ett privat hem eller ett stort infrastrukturprojekt som han arbetar med.

Pittman Dowell Residence har sju sidor, men saknar dörrar inomhus.

Ett typexempel är Pittman Dowell Residence som ligger i utkanten av Angeles National Forest. Huset har sju sidor, men kunden ville inte ha några dörrar. Maltzan skapade en spiralformad, nästan filmisk koreografi i huset. ”Det finns en dörr på framsidan och en på baksidan. Men när du väl har kommit in rör du dig obehindrat mellan olika tillstånd.”

Maltzan menar att Los Angeles har nått sin gräns när det gäller expansion, rumslig utbredning och användning av resurser. En omvandling som resten av världen kan lära sig något av. ”Los Angeles förkroppsligar flera av de utmaningar och problem som alla nutida stora städer ställs inför. Det handlar om grundläggande frågor som gäller politik, ekonomi, social struktur, befolkningstäthet, det urbana landskapet, transport och geografi,” säger Maltzan. Han tror att arkitekturen kan få igång och leda en diskussion kring dessa frågor genom att tända små gnistor, en byggnad i taget. ”Sådana små gnistor kan ha en enorm påverkan på staden – och på andra städer i hela världen.”

Text: Steffan Heuer

Foto: Iwan Baan

www.mmaltzan.com

New Carver Apartments i Los Angeles visar hur ett toppmodernt hem kan se ut.

Mer innehåll: Arkitektur och rum

 • Shoppingupplevelser
  i fantasivärldar.

  Mer
 • Stenrenässans.

  Mer
 • Uppstånden
  ur en ruin.

  Mer
 • Skapa förbindelser.

  Mer
 • Växande träd
  ovanför Milano.

  Fler
 • Hus med
  hemligheter.

  Fler
Tillbaka 1 6 Nästa