Gaggenau

Legal Notices

Användarvillkor

Hemsidan gaggenau.se, ägs av BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, nedan kallat "BSH".

Cookies

1. Den här hemsidan innehåller så kallade cookies.

2. En cookie är en liten textfil, som sparas i användarens dator så att hemsidan vet att användaren besökt hemsidan tidigare, nästa gång användaren besöker den. Textfilen innehåller information och används för att underlätta besökarens användning av hemsidan. En cookie kan inte identifiera användaren personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på den dator som används vid besöket. En cookie innehåller inte virus.

3. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på användarens dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella hemsidan.

Den andra typen av cookies, är en s. k. sessionscookie. En sessionscookie lagrastillfälligt i datorns minne under tiden en användare är inne på en hemsida. Sessionscookies försvinner när användaren stänger sin webbläsare.

4. På gaggenau.se används endast sessioncookies, för att kunna identifiera språkversioner, underlätta presentationen av produkter och för att presentera sökresultatet i bildarkivet. En förutsättning för att kunna använda bildarkivet är att du accepterat användande av sessionscookies.

5. Vill du inte acceptera cookies kan du ändra inställningar i din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta medför dock att delar av gaggenau.se inte kommer att kunna användas eller fungera korrekt.

Personuppgiftspolicy

1. Alla personuppgifter som du lämnar till BSH på hemsidan behandlas enligt Personuppgiftslagen (”PUL”). BSH behandlar dina uppgifter för att administrera din användning av hemsidan, kundförhållandet och fullgöra avtal med dig eller annars vidta åtgärder som du har begärt. Om du gett ditt samtycke sparas dina personuppgifter och kan komma användas för marknadsföringssyfte såsom för information om kampanjer, produkter eller erbjudanden. BSH Home Appliances AB kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för administration. BSH Home Appliances AB kommer att behålla dina uppgifter tills du meddelar att du vill raderas ur registret skriftligen på följande adress: BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna.

2. BSH Home Appliances AB, Box 503, 169 29 Solna, är personuppgiftsansvarigt för de personuppgifter som behandlas. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av BSH kan du begära detta skriftligt på ovanstående adress.

Om BSH behandling av dina personuppgifter strider mot PUL har du rätt att begära att få sådana uppgifter rättade, blockerade eller utplånade.

3. BSH kan komma att lämna ut dina personuppgifter om BSH är skyldigt att göra så enligt lag eller domstolsbeslut. När du lämnar personuppgifter till BSH enligt ovan samtycker du därmed till att sådant utlämnande av dina personuppgifter får ske.

Villkor för användning av hemsidan

Informationen på hemsidan är så långt som möjligt korrekt vid publicering. BSH gör inga utfästelser och lämnar inga garantier för riktigheten i informationen, länkar eller annan information som hämtas från hemsidan. BSH påtar sig inte heller något ansvar för eventuella felaktigheter eller utelämnade uppgifter i innehållet på hemsidan. All information tillhandahålls och är avsedd att användas med insikten om att BSH inte kan hållas ansvarig för förlust, skadeståndsskyldighet, skada eller kostnad av något som helst slag som uppkommer helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av användning eller förlitande på sådan information eller på sådan person.

BSH förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar eller rättelser utan föregående meddelande. Driftsstopp för underhåll m.m. kan förekomma på hemsidan. BSH ansvarar inte för störningar, avbrott eller andra problem som kan förekomma på hemsidan.

Copyright

Innehållet på denna hemsida tillhör BSH och är skyddat enligt lag. Informationen får ej, förutom där annat anges, reproduceras, överföras, kopieras, distribueras eller lagras utan särskilt tillstånd från BSH.

Copyright © 2012, BSH Home Appliances AB