Gaggenau

Imprint

BSH Home Appliances AB
Besök: Landsvägen 32, Sundbyberg, Sverige
Post: Box 503, 169 29 Solna, Sverige
Tel.: 08-734 1370
info.se@gaggenau.com
Företagets säte:
Stockholm
Registreringsnummer:
556201-4182

Copyright
Text, illustrationer, grafik, ljud, tecknat material och filmer samt arrangemang av dessa på Gaggenaus webbsidor är skyddade av copyright och annan skyddslagstiftning. Innehållet på dessa webbsidor får inte kopieras, distribueras, modifieras eller göras tillgängligt för tredje part för kommersiella ändamål. Vissa av illustrationerna på webbsidan är dessutom copyrightegendom tillhörande tredje part.
Varumärkesrättigheter
Om inte annat anges är alla varumärken på Gaggenaus webbsida skyddade av upphovsrätt. Detta gäller i synnerhet Gaggenaus varumärken, namnskyltar, företagsloggor och emblem.