Gaggenau
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
E-Mail:
info.pl@gaggenau.com
Ulgowa linia telefoniczna:
801 191 535
BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 183, 02-222 Warszawa
KRS 0000023973, XII Wydział Gospodarczy, REGON 012604823, , NIP 524-010-46-41, Kapitał zakładowy: 300 000 000 zł
NIP-UE: 169255404
www.gaggenau.com
Obsługa strony internetowej
Wskazówki odnośnie ochrony danych osobowych
Prawa autorskie
2002 Gaggenau Hausgeräte GmbH,
Monachium, Niemcy. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tekst, zdjęcia, grafika, dźwięk, animacje i video, jak również ich zestawienia na stronie internetowej Gaggenau podlegają ochronie prawem autorskim i innych ustaw ochronnych. Treść niniejszej strony nie może być kopiowana, rozpowszechniana, zmieniana lub udostępniana osobom trzecim do celów komercyjnych. Niektóre ze zdjęć znajdujących się na stronie internetowej objęte są prawem autorskim osób trzecich.
Znak towarowy
O ile nie podano inaczej, wszelkie znaki towarowe na stronach Gaggenau są prawnie chronione. Dotyczy to w szczególności nazw produktów i serii Gaggenau, szyldów, logo firmowego oraz emblematów.