Gaggenau

Nye
forbindelser.

Los Angeles-arkitekten Michael Maltzan har en vision: At skabe formålsbestemte led mellem mennesker og bygninger, der er lige så tiltalende rent æstetisk og følelsesmæssigt, som de er nyttige i det moderne byliv.

Hvis du vil vide, hvad Michael Maltzans arbejder handler om, kan du danne dig et godt billede ved at køre en tur rundt i det centrale Los Angeles. Han har formået at fremhæve byens industriområder med en håndfuld enkle hvide bygninger med usædvanlige former, der understøtter hans vision. Maltzans projekter skiller sig ud fra labyrinten af motorveje, fragtspor, lagerbygninger og rå gader, der slynger sig rundt om den kæmpemæssige betongrøft kaldet LA River. De er manifestationer af hans idé om modernisme med formål – en idé der kendetegnes af et ønske om social inklusion og et klart mål: brug af arkitektur som en drivkraft mod større forandring.

"Mit arbejde behandler især problemstillingen om, hvordan arkitektur kan hjælpe med at skabe et mere progressivt eller positivt byliv for mennesker", fortæller den 55-årige mand fra østkysten. "Mit mål er at fortsætte med at flytte grænserne for, hvad arkitektur er involveret i, at komme til orde i diskussionen om vores byers og vores samfunds udvikling, og at fortsætte med at udvikle billeder, repræsentationer, visioner og endelig fysiske artefakter, der illustrerer, hvordan den verden kan være."

Bag Maltzan står der en 20 meter lang model af hans seneste projekt, der skal erstatte LA's historiske Sixth Street Viaduct. Til efterår rives den forfaldne betonstruktur ned for at give plads til Maltzans mere imødekommende og blide bud på, hvordan man forbinder uregelmæssigt spredt bebyggelse i en millionby. I 2019 vil en bølgerække af hvid beton, stål og glas suppleret af et grønt område smyge sig hen over LA River-kanalen og bære fodgængere, cyklister og bilister i flere niveauer.

Udfordringen var at bevise, at infrastruktur kan spille flere roller. "Når du bygger noget i denne størrelse, er det ikke nok, at det bare fungerer som en forbindelse mellem to flodbredder. Det må gøre noget for skabe et stærkere indtryk af sammenhæng i byen, ændre vores syn på mobilitet og sammenflette samfund og forskellige bydele."

Maltzan, der er født og opvokset på Long Island, har været fascineret af at skabe nye og overraskende forbindelser, lige siden han så Los Angeles for første gang i midten af 1980'erne. Hans nye hjem, byen med flere end 10 millioner indbyggere, føles "mere ægte end noget andet sted, jeg nogensinde har været. Byen er propfyldt med forskellige kulturer, forskellige fora, forskellige økonomier, forskellige politikker og forskellige sociale komponenter. Alle disse dele udgør tilsammen en by, der konstant udvikler sig, forandrer sig og udfordrer."

Maltzan har med tiden finjusteret sit karakteristiske udtryk som svar på de mange forskellige impulser og udfordringer. Hans allerførste kommission er stadig den, der har gjort det største indtryk, indrømmer han. I 1992 var LA brudt ud i voldelige optøjer som følge af politiets mishandling af afro-amerikaneren Rodney King. Af asken efter pyromanbrande og plyndringer rejste der sig en mulighed for Maltzan. "Byen havde revet sig selv itu på den mest voldelige måde, jeg kunne forestille mig", fortæller han.

Michael Maltzan og hans vision for den nye Sixth Street-viadukt.

Han greb chancen for at designe et campus til den almennyttige organisation Inner-City Arts i Skid Row i LA – en bydel der er berygtet for sine subsistensløse beboere og sit store antal hjemløse. I et forsøg på at helbrede og fordre forandring designede Maltzan et ensemble af hvide bygninger, som blev opført over 15 år. Campussen er for ham blevet meget mere end blot en kunstskole for underprivilegerede.

"For mig er Inner-City Arts essensen og en slags miniature af den ideelle by" forklarer han. "Jeg tror, det er det tætteste, jeg er kommet på ideen om et idealsamfund. Det er et campus for undervisere, administrationen og for fællesskabet – familierne og de studerende der arbejder og bor på området. Men frem for alt er det et kvarter i sig selv."

Hans fremgangsmåde omfatter grundige overvejelser omkring, hvordan folk opfatter og bevæger sig gennem en bygning. Derfor bruger Maltzan en væsentlig del tid på at visualisere vandringer gennem sine bygninger, uanset om det er en privat bolig eller et stort infrastrukturprojekt.

Pittman Dowells bopæl har syv sider men ingen invendige døre.

Pittman Dowells bopæl i udkanten af Angeles National Forest er et godt eksempel. Det er et hus med syv sider, men kunden ville ikke have nogen døre. Maltzan udtænkte en spiralformet, nærmest filmisk koreografi gennem rummet. "Der er en fordør og en bagdør. Men når du er trådt indenfor, bevæger du dig uafbrudt fra sted til sted."

Maltzan mener, at Los Angeles har nået grænsen for uhæmmet ekspansion, vækst og brug af ressourcer. Resten af verden kan lære noget vigtigt af denne transformation. "LA konkretiserer mange af de udfordringer og problemstillinger, som alle moderne byer kæmper med. Det er fundamentale spørgsmål om byens politik, økonomi, sociale struktur, befolkningstæthed, sammensætning, transport og geografi" fortæller han. Arkitektur kan efter hans mening fremavle og vejlede denne diskussion ved at tænde små lys på vejen – én bygning ad gangen. "Denne centrale idé kan have en enorm indflydelse på én by – og sågar på andre byer over hele kloden."

Tekst: Steffan Heuer

Fotograf: Iwan Baan

www.mmaltzan.com

New Carver-lejlighederne i LA illustrerer, hvordan et topmoderne boligbyggeri kan se ud.

Mere indhold: Arkitektur og rum

 • Indkøbsoplevelser
  i fantasiverdener.

  Flere
 • Stenrenæssance.

  Mere
 • Opstået
  fra en ruin.

  Mere
 • Nye forbindelser.

  Mere
 • Træer gror
  over Milano.

  Mere
 • Huse med
  hemmeligheder.

  Mere
Tilbage 1 6 Frem