Gaggenau

Imprint

BSH Hvidevarer A/S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup, Danmark
Tel.: +45 4489 8080
info.dk@gaggenau.com
Registreret kontor:
Ballerup
CVR-nr.:
20 17 31 73

Copyright
Tekster, illustrationer, grafik, lyd, animationer og videoer samt deres layout på Gaggenau‘s websider er omfattet af ophavsretsbeskyttelse og anden beskyttende lovgivning. Indholdet af disse websider må ikke kopieres, distribueres, ændres eller gøres tilgængeligt for tredjemand med kommercielle formål. Visse af illustrationerne på websiden er endvidere omfattet af tredjemands ophavsret.
Varemærkerettigheder
Medmindre andet fremgår, er alle varemærker på Gaggenau’s webside beskyttet af ophavsrettigheder. Dette gælder navnlig for Gaggenau’s varemærker, navneskilte, logoer og emblemer.