Gaggenau

Privacyverklaring:

1. Verantwoordelijke voor de verwerking

BSH Home Appliances NV, Laarbeeklaan 74, 1090 Jette (BTW BE0465.054.226 – bru-bsh@bshg.com – 02/475.70.08, (hierna “wij” of “we” genoemd), de beheerder van deze website www.gaggenau.com/be/nl (“BSH Home Appliances ”), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de informatiediensten van BSH Home Appliances (hierna “u” genoemd).

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens ernstig. We hebben alle technische en organisatorische maatregelen getroffen opdat wijzelf en onze dienstenaanbieders de voorschriften inzake gegevensbescherming zouden naleven.

In overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming (Wet van 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) geven we hieronder meer informatie over het type, de omvang en de doelstellingen van het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens die we hebben verkregen in verband met uw gebruik van BSH Home Appliances.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Dit soort gegevens kan bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer zijn. Door het gebruik van cookies (zie Uitgebreid gedeelte, 1) die niet rechtstreeks verband houden met uw identiteit, kunnen wij informatie verzamelen over hoe u bv. BSH Home Appliances gebruikt, waaronder persoonsgegevens. Indien zulke informatie is gebaseerd op een gebruikersspecifieke identificatie, kan ze worden verzameld, opgeslagen en geëvalueerd. Niet-persoonlijke gegevens zijn gegevens die alleen worden samengevoegd, d.i. gegroepeerd in grotere, niet verwerkbare eenheden, samengevat, verzameld en geëvalueerd.

3. Verzameling en verwerking van gegevens

U kunt de informatiedienst van BSH Home Appliances gebruiken zonder uw identiteit vrij te geven. Welke gegevens wij standaard verzamelen wanneer u de informatiedienst gebruikt, staat hieronder beschreven onder “Loggegevens van webserver” en “Gebruikersprofielen met pseudoniemen”.

Indien u zich registreert voor een van onze gepersonaliseerde diensten of een product bestelt (bv. in de E-shop) vragen wij uw naam en andere persoonsgegevens, zie “Registratie op BSH Home Appliances”.

Door u opgegeven persoonsgegevens worden door ons verwerkt in het kader van de doelstellingen waarvoor u ons deze gegevens hebt bezorgd. Zo gebruiken wij de door u in het contactformulier opgegeven gegevens om uw aanvraag te verwerken.

Geregistreerde gebruikers kunnen kosteloos de gegevens die ze bij hun registratie hebben opgegeven op elk ogenblik wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunnen we u ook op elk ogenblik alle details bezorgen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. Op uw verzoek zullen we uw persoonsgegevens dan corrigeren of verwijderen, tenzij er verplichte bewaarperiodes gelden. BSH Home Appliances gebruikt geen persoonsgegevens zonder uw ondubbelzinnige toestemming. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

4. Loggegevens van webserver

Wanneer u de informatiedienst van BSH Home Appliances gebruikt, is uw webbrowser technisch geconfigureerd om automatisch de volgende gegevens ("loggegevens") naar onze website te verzenden, die wij dan opslaan in logbestanden:

• Datum van toegang
• Tijdstip van toegang
• URL van de verwijzende website
• Gevonden bestand
• Verzonden volume
• Browsertype en -versie
• Besturingssysteem
• IP-adres
• Domeinnaam van uw internetprovider

Dit zijn uitsluitend gegevens waarmee we u niet kunnen identificeren. Wij hebben deze gegevens nodig om technische doeleinden zodat we de door u opgevraagde content correct kunnen leveren; wanneer u websites bezoekt is het onvermijdelijk dat deze gegevens worden verzameld. De loggegevens worden uitsluitend geanalyseerd voor statistische doeleinden zodat wij onze website en de onderliggende technologie kunnen verbeteren; daarna worden deze gegevens verwijderd.

De loggegevens worden afzonderlijk opgeslagen (dus niet samen met de onder punt 5 genoemde gegevens), die worden verzameld in het kader van uw gebruik van de informatiedienst van BSH Home Appliances .

5. Gebruikersprofielen met pseudoniemen

Wij gebruiken cookies en traceerpixels om gegevens te verzamelen over uw gebruik van de informatiedienst (inclusief nieuwsbrieven) in het kader van reclame en marktonderzoek en om de informatiedienst van BSH Home Appliances af te stemmen op de behoeften van de gebruikers. Het verzamelen van deze gebruiksgegevens en het aanmaken van een gebruikersprofiel gebeurt anoniem met een ID-cookie.

We creëren en bewaren deze gebruikersprofielen alleen in anonieme vorm en koppelen ze niet aan uw naam of andere gegevens, zoals uw e-mailadres, die uw identiteit kunnen vrijgeven.

We verzamelen gebruiksgegevens en maken gebruikersprofielen aan met behulp van Adobe Analytics van Adobe Systems Software Ireland Ltd., 4-6 Riverwalk, Citywest Business Park, Dublin 24, Ierland ("Adobe"). Informatie over uw gebruik van de informatiedienst van BSH Home Appliances wordt verstuurd naar servers van Adobe, waar ze wordt geanalyseerd en naar ons wordt teruggestuurd als cumulatieve gegevens om trends in het algemene gebruik van de website te meten.

U mag bezwaar maken tegen het verzamelen van uw gebruiksgegevens en tegen het aanmaken van een dergelijk anoniem gebruikersprofiel (afmelden). U kunt dit doen op de afmeldingspagina van Adobe. Raadpleeg de officiële documentatie van Adobe voor de werking van cookies en afmeldopties in Adobe Analytics op: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

6. Gegevens doorsturen naar derden

Wij werken met een reeks verschillende dienstenaanbieders om de informatiedienst van BSH Home Appliances te leveren. Op voorwaarde dat deze dienstenaanbieders gebonden zijn aan onze instructies bij het verwerken van gegevens, zoals de lokale wetgeving inzake gegevensbescherming, hebben deze externe partijen uw toestemming niet nodig om uw gegevens te verwerken. Indien de bepalingen inzake gegevensbescherming in andere gevallen bepalen dat wij uw toestemming nodig hebben om de persoonsgegevens van gebruikers van de informatiedienst van BSH Home Appliances aan de dienstenaanbieders te bezorgen, zullen wij u hiervan in kennis stellen en uw gegevens niet doorgeven zonder uw voorafgaande toestemming.

7. Registratie op BSH Home Appliances

Wanneer u zich registreert voor onze gepersonaliseerde diensten, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens. Tijdens het registratieproces voor bv. de e-shop vragen wij u de volgende gegevens op te geven:

Verplichte informatie: Optionele informatie:
• Begroeting • Mobiel nummer
• Voor- en familienaam • Geboortedatum
• Volledig adres • Vraag beantwoorden: “Hoe hebt
u over Bosch gehoord?”
• Telefoonnummer • Toestemming om reclame te
ontvangen
• E-mailadres
• Wachtwoord

Na registratie hebt u toegang tot de content en diensten die uitsluitend bedoeld zijn voor geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers kunnen kosteloos de gegevens die ze bij hun registratie hebben opgegeven op elk ogenblik wijzigen of verwijderen. Daarnaast kunnen we u ook op elk ogenblik alle details bezorgen over de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld. Op uw verzoek zullen we uw persoonsgegevens dan corrigeren of verwijderen, tenzij er verplichte bewaarperiodes gelden. BSH Home Appliances gebruikt geen persoonsgegevens zonder uw ondubbelzinnige toestemming. Gebruik hiervoor de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

8. Levering van betaaldiensten (aankopen in de E-shop)

Om betaaldiensten te leveren (zoals bestellingen in de webshop toebehoren) hebben wij bijkomende gegevens nodig zoals betalingsgegevens. Om uw gegevens tijdens verzending te beschermen, gebruiken we de allernieuwste coderingsmethodes (bv. SSL) via HTTPS.

U kunt de webshop gebruiken met of zonder registratie.

8.1 Aankopen zonder registratie

Voor aankopen in de webshop toebehoren zonder registratie, verzamelen we de volgende gegevens:

• Begroeting, voornaam, familienaam, straat, huisnummer, postcode, plaats
• E-mailadres
• Facturatiegegevens (indien door ons goedgekeurd en afhankelijk van de door de gebruiker geselecteerde betaling)

Optioneel kunt u nog de volgende gegevens opgeven:

• Telefoonnummer
• Mobiel nummer

We gebruiken deze informatie alleen om uw bestelling te behandelen en contact met u op te nemen als we vragen hebben.

8.2 Aankopen met registratie

Indien u na registratie (zie punt 7) een aankoop wilt doen als geregistreerd gebruiker, slaan we uw gegevens op zoals beschreven in punt 4, 5, 7 en 8.1:

• tijdstip en omvang van alle aankopen als geregistreerd gebruiker (aankoopgeschiedenis).

9. Nieuwsbrief

Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, worden de gegevens die u opgeeft alleen hiervoor gebruikt.

Voor een effectieve registratie vereisen we uw naam en een geldig e-mailadres. Om te controleren dat het de echte houder van het e-mailadres betreft, gebruiken we de “dubbele aanmeldingsmethode”. Hiervoor registreren we de inschrijving op de nieuwsbrief en versturen we een bevestigingsmail met ontvangstbevestiging. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en niet aan derden doorgegeven.

U kunt op elk ogenblik uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven intrekken. Elke nieuwsbrief bevat hiervoor een link. U kunt zich ook op elk ogenblik rechtstreeks uitschrijven op BSH Home Appliances of ons uw verzoek bezorgen via de contactgegevens onderaan dit document.

10. Contactformulier

Indien u met ons contact opneemt via e-mail of het contactformulier, worden de door u opgegeven gegevens opgeslagen en gebruikt voor de verwerking van uw verzoek en voor eventuele navolgende vragen.

11. Gegevens van minderjarigen

Minderjarigen mogen ons geen persoonsgegevens bezorgen zonder de toestemming van hun ouders of voogd.

12. Links naar andere websites

De informatiedienst bevat links naar andere websites. Wij bepalen niet of de beheerders van deze websites de bepalingen inzake gegevensbescherming al dan niet naleven.

13. Recht op informatie en recht om gegevens te corrigeren, wissen of blokkeren

Gelieve uw vragen over gegevensbescherming of verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, blokkeren of wissen rechtstreeks te richten aan de in de juridische mededeling van de website vermelde contactpersonen.

14. Wijzigingen aan deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring zal, indien nodig, worden gewijzigd om wijzigingen aan onze diensten te communiceren die relevant zijn voor gegevensbescherming, bv. wanneer nieuwe diensten worden gelanceerd of om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten.

15. Contactpersoon

Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u mailen naar:

De heer Stéphane Brichard
Information Security Manager

Data Protection and Information Security
BSH Home Appliances NV
Laarbeeklaan 74
1090 Jette

E-mail: bru-bsh@bshg.com

Telefoonnummer: 02/475.70.08

Bovenstaande Privacyverklaring is geldig vanaf: 19 februari 2015

1. Cookies

Net zoals vele andere websites gebruiken ook wij cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die door een webpagina op uw harde schijf worden gezet. Zo ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals IP-adres, browser, besturingssysteem en internetverbinding.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te draaien of virussen op uw computer te zetten. Met de informatie in de cookies kunnen we de navigatie vergemakkelijken en de content correct weergeven.

Wij delen de door ons verzamelde gegevens alleen met derden met uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website altijd bezoeken zonder cookies. Op de meeste browsers staan cookies standaard ingeschakeld. U kunt het gebruik van cookies op elk ogenblik uitschakelen via de browserinstellingen. Gebruik de helpfunctie van uw browser om te zien hoe u de instellingen wijzigt. Sommige functies op onze website functioneren niet wanneer u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

2. Gebruik van sociale plug-ins als onderdeel van sociale media

[Facebook]

BSH Home Appliances gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Facebook.com dat wordt beheerd door Facebook Inc., Palo Alto, CA, VS ("Facebook"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Facebook-logo of de woorden "Facebook", "Vind ik leuk" of "Delen".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Facebook en geeft u de toestemming om de gegevens naar Facebook over te dragen. Indien u bent ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek linken aan uw Facebook-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Facebook waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Facebook Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Facebook gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Facebook voor u onze website bezoekt.

[Google+]

BSH Home Appliances gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk plus.google.com dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het logo van Google+ of de woorden "Google+", "Google Plus" of "+1".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Google en geeft u de toestemming om de gegevens naar Google te versturen. Indien u bent ingelogd op Google+, kan Google het bezoek linken aan uw Google+-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Google waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Google Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

Indien u niet wil dat Google gegevens over u verzamelt via onze website, moet u uitloggen van Google voor u onze website bezoekt.

[YouTube]

BSH Home Appliances gebruikt het YouTube-videoplatform beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS. YouTube is een platform waarop u audio- en videobestanden kunt afspelen.

Wanneer u een pagina op onze website laadt, maakt de geïntegreerde YouTube-player verbinding met YouTube voor de technische verzending van het video- of audiobestand. Wanneer verbinding met YouTube is gemaakt, worden de gegevens naar YouTube verstuurd.

Raadpleeg de YouTube Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.

[Twitter]

BSH Home Appliances gebruikt sociale plug-ins ("plug-ins") van het sociale netwerk Twitter dat wordt beheerd door Twitter Inc., 1355 Folsom St. Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS ("Twitter"). De plug-ins zijn herkenbaar aan het Twitter-logo of het woord "tweet".

Indien u een pagina op onze website bezoekt die zulke plug-ins bevat, zijn deze aanvankelijk uitgeschakeld. De plug-ins worden pas geactiveerd wanneer u op de respectieve knop drukt. Door de plug-ins te activeren, maakt u verbinding met Twitter en geeft u de toestemming om de gegevens naar Twitter te versturen. Indien u bent ingelogd op Twitter, kan Twitter het bezoek linken aan uw Twitter-account. Indien u op de respectieve knop drukt, stuurt uw browser deze informatie rechtstreeks naar Twitter waar ze wordt opgeslagen.

Raadpleeg de Twitter Data Protection Notice voor informatie over de omvang en doeleinden van gegevensverzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Twitter en uw rechten en de instellingen die u kunt configureren om uw privacy te beschermen.