Gaggenau

Betaallijn

Op 22 september 2017 werd een nieuwe wet van kracht (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 september 2017) die een wijziging inhoudt van de wet van 13 juni 2015 betreffende de elektronische communicatie.

Er wordt een nieuw artikel 116/1 ingevoegd dat elke derde die gebruikt maakt van een betaalnummer verplicht wordt om onderstaande informatie te publiceren via het centraal register.

• Dienstenaanbieder: BSH Home Appliances n.v., Laarbeeklaan 74, 1090 Jette, KBO nr.: 0465.054.226
• BTW nummer: BE 0465.054.226
• Omschrijving: Verdelen en herstellen van elektrische huishoudtoestellen
• Website Gaggenau: www.gaggenau.com/be/nl/
• Prijs van de dienst: 070/222.148 : € 0,30 per minuut, 0903/99085: € 1,50 per minuut
• Bij klachten: E-mail: Bru-Bsh@bshg.com, TEL: 02/475.70.00