Gaggenau
loading...

Den som söker det bästa
finner Gaggenau.

Den som söker det bästa
finner Gaggenau.

bakåt 0 0 framåt

Vario bänkventilation
VL 414.

Den kan vara monterad med en synlig kant eller plant monterad bredvid Vario spisar: Bänkventilationen VL 414 suger ut ångor neråt direkt vid matlagningen.

Mer

En strikt skyddad hemlighet: Vår emalj.

Gaggenau hade gott om tid att bygga upp en alldeles speciell kompetens: Vid vår tidiga produktion av emaljskyltar fick vi värdefulla lektioner inför tillverkningen av våra emaljerade ugnar.

Gaggenau hade gott om tid att bygga upp en alldeles speciell kompetens: Vid vår tidiga produktion av emaljskyltar fick vi värdefulla lektioner inför tillverkningen av våra emaljerade ugnar.

I dag är den typiska blå Gaggenau-emaljen ett erkänt tecken för vårt varumärke och vår kvalitet – och receptet är en väl skyddad affärshemlighet.

Mer