Gaggenau

Stenrenässans.

I de italienska alperna överges allt fler bergsbyar och invånarna lämnar sina
stenhus. Men det finns hopp. En modig jordenruntfarare,
volontärer, lokala hantverkare och internationella experter kämpar mot förfallet.

Byn Canova i Ossola-bergen mellan Schweiz och sjön Lago Maggiore har länge varit en plats som legat bortom turiststråken. En by som alltfler lämnat för att arbeta i storstäder utomlands. Här är lugnet och tystnaden total; det enda ljud som hörs kommer från den porlande bäcken som ringlar fram mellan stenhusen innan den rinner ut i Toce-floden.

1993 anlände den amerikanska jordenruntfararen Ken Marquardt och hans fru Kali till denna dal i samband med en resa genom Italien. Ken Marquardt kommer från Arkansas och är snickare och expert på gamla byggnader. Han blev genast kär i den lilla bortglömda medeltida alpbyn med dess gröna omgivningar. Ken bestämde sig för att bosätta sig i detta avlägsna hörn av Piedmont och köpte ett hus som han sedan byggde om. Han köpte sedan andra ruiner och hade till slut samlat en vänkrets bestående av familjer med hantverkare och experter från Italien och Schweiz runt sig. Den lilla bergsbyn återfick sin forna glans – nu som ett självförsörjande samhälle byggt på solidaritet.

År 2001 grundade Ken Marquardt Canova – en förening som arbetar för att lyfta fram lokal stenarkitektur. Föreningen har tagit sitt namn från byn Canova och är idag, 15 år senare, en internationellt uppskattad fallstudie. ”Det var och är fortfarande en mycket stimulerande utmaning”, bekräftar Marquardt. Tillsammans med sitt team har han räddat många gamla byggnader som till stora delar rasat samman och blivit obeboeliga. Efter de personliga framgångarna skapade han, som en bergsbons Fitzcarraldo, en världsnaturfond för stenarkitektur med stöd över hela världen. I Canovas återuppbyggnadsprojekt deltar lokala institutioner, tekniska skolor och de viktigaste arkitekturfakulteterna världen över.

Alla kan vara med i föreningen, inte bara arkitekter, ingenjörer och formgivare, utan även vanliga personer som är intresserade av restaurering och vill utforska frågor relaterade till återuppbyggnad av byggnadsminnen. Föreningen har sedan 2009 dessutom organiserat flera sommarkurser för högskolestudenter som får lära sig konsten att bygga med sten. Kurserna hålls i Ghesc som består av en handfull medeltida byggnader i en skog av ask och ek inte långt från Canova. Här kan studenterna ”lära genom att göra”. De undervisas av universitetsprofessorer och lokala stenhuggare, murare, smeder och snickare. För inte så länge sedan organiserades en studiecirkel tillsammans med Politecnico di Torino som handlade om återuppbyggnad av terrasslandskap, men föreningen samarbetar även med Yestermorrow Design/Build School i Vermont, universiteten i Oregon och North Carolina och Willowbank School of Restoration Arts i Ontario i Kanada.

De här studiecirklarna har lett till veckor av volontärarbete. I utbyte mot mat och logi deltar föreningens medlemmar i arbetet med att återuppbygga Ghesc och under kvällarna anordnas kulturevenemang med allt från teater till dans, musik och sagoberättande. ”Ghescs bylaboratorium är ytterligare ett exempel på hur man kan skapa nätverk av ungdomar, lärare och hantverkare och förhindra att byggnader rivs genom att kombinera traditionella byggnadsmaterial med hållbara byggnadstekniker”, säger Canovas sekreterare Maurizio Cesprini. Tillsammans med arkitekten Paola Gardin har Canova nu renoverat sitt 16:e hus i Ghesc, Casa Alfio. Det här är ett av flera exempel på eko-arkitektur där man använder lokala råvaror som trä och sten, samt kalk och fårull för isolering.

Utan Ken Marquardt och Canova-föreningen hade stenarkitekturen snart varit förlorad.

2013 valdes Canova-föreningen ut för det prestigefyllda H3-projektet av Fondation d’Entreprise Hermès. Stiftelsen ger pengar till icke-vinstdrivande föreningar som för vidare erfarenheter och färdigheter till nya generationer och bevarar ömtåliga ekosystem. Kort därefter kom ett annat viktigt bidrag från Compagnia di San Paolo i Turin. Canova initierar också olika experiment, under 2015 startades t.ex. ett pilotprojekt som gick ut på att odla alpinsk hampa enligt uråldriga traditioner på terrassfälten i Baceno, Masera och Montecrestese. Syftet är att återskapa en lokal leveranskedja för tillverkning av olja, textilier, papper, gips och byggnadsmaterial.

Canova och dess team återuppbygger och blåser nytt liv i stenhusen.

Intresset för Canova-formatet är stort och under juni månad kommer internationella arkitekter och formgivare till dalen för att arbeta som gästprofessorer och -föreläsare på Canovas årliga arkitekt-träff. Deltagare har under årens lopp bland annat varit Glenn Murcutt, den australiensiska arkitekten som fick Pritzker-priset 2002, den välkända schweiziska duon Herzog och de Meuron, Salma Samar Damluji, tongivande inom området för bevarande av byggnader i lera och styrelsemedlem i prestigefyllda Da’wan Mud Brick Architecture Foundation och, sist men inte minst, Bruce Mau, en nära medarbetare till Renzo Piano.

”Företrädarna för International Architect Encounter betalar själva för resan – de får ingen ersättning för sina utgifter”, förklarar Ken Marquardt. ”De är våra gäster under fyra dagar och blir ofta hänförda av vår dynamik och enkelhet. Och framför allt sätter de värde på vår etiska inställning till arkitektur, där tekniska och praktiska kunskaper kombineras med visionär instinkt.” På grund av detta ”vill vi tro att byn Ghesc blir det första av många områden med traditionell arkitektur som räddas, både i Italien och i världen”, tillägger Cesprini, och pekar på arkitekten Renato Vivaldi som ett exempel. Vivaldi inspirerades av Canova och startade ett projekt om återuppbyggnad av en medeltida bosättning i Sabina, 50 km från Rom. ”Utmaningen är inte att skapa arkeologiska anläggningar utan att faktiskt börja använda vårt byggnadsarv igen”, säger Marquardt. ”Det var det här fröet vi hittade och vi odlar det i stenhusen i Ossola-bergen.”

Text: Fiammetta Bonazzi

Foto: Noemi Mazzucchelli

www.canovacanova.com

Nya färger och moderna inslag ger de gamla byarna nytt liv.

Annat innehåll: Arkitektur och rymd

 • Stenrenässans.

  Mer
 • Uppstånden
  ur en ruin.

  Mer
 • Skapa förbindelser.

  Mer
 • Växande träd
  ovanför Milano.

  Mer
 • Hus med
  hemligheter.

  Mer
bakåt 1 5 framåt