Gaggenau

Beräkningsverktyg.
Lufteffekt och Rodun.

En noggrann planering av ventilationen anpassar luftbehovet efter kökets situation och lufteffekten efter ventilationssystemet. Du hittar den bästa lösningen med hjälp av vårt planeringsverktyg.

Planeringsverktyget "Ventilation à la carte“ fastställer rummets luftbehov och tar därvid hänsyn till vilken häll och vilka installationsvarianter du valt. "Rodun" beräknar frånlufteffekten, rörsystemet och effektiviteten hos den valda ventilationen. Med båda verktyg kan du beräkna om det planerade ventilationssystemet motsvarar kraven.

Ventilation à la carte

Rodun