Gaggenau

Gaggenau personvernpolicy

Gaggenau takker deg for at du besøker vår hjemmeside og viser din interesse for selskapet og selskapets produkter.

PERSONVERN OG KONFIDENSIALITET

Gjeldende fra september 2004.

Beskyttelse av personlige data / Personvern

Beskyttelse av sikkerheten og personvernet knyttet til dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor driver vi vår virksomhet i samsvar med de gjeldende lovene for Beskyttelse av personopplysninger og Personvern. Slik det er beskrevet over vil du bli informert om hav slags dataopplysninger som samles inn av oss, hvordan vi bearbeider informasjonen og hvem vi eventuelt deler informasjonen med.

Innsamling og behandling av personopplysninger

Vi vil ikke samle inn noen personopplysninger via hjemmesidene våre (personopplysninger; det vil si navn adresse, telefon, e-postadresse, fødselsdato) om deg såfremt du ikke frivillig velger å gi oss slik informasjon (det vil si ved registrering, undersøkelse, bestilling).

For å kunne gjenkjenne de nettstedene du allerede har besøkt og for å møte dine interesseområder når du besøker våre hjemmesider kan vi lagre informasjon om tilkoblingsdata, den internettleseren du bruker, de stedene du har besøkt etc. I noen tilfeller kan vi også komme til å lagre ”cookies” eller gjøre bruk av ”aktive komponenter” (det vil si JAVA Scripts). Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til en spesifikk person og brukes kun for statistiske formål. Hvis du ikke ønsker å motta cookies har du muligheten til å endre disse Innstillingene i nettleseren din. Husk at du da kanskje enkelte funksjoner ikke vil virke etter at du har endret disse innstillingene.

Spesifisering av formål

Når du gir oss personopplysninger bruker vi disse kun for følgende spesifikke formål:

Forespørsler som er sendt til oss (det vil si Produktinformasjon, Trader’s Certificate)
Bestillinger som du har lagt inn via vår hjemmeside
Undersøkelser (det vil si kundetilfredshet)
Jobbsøknader

Bruk og overføring

For å vedlikeholde kunde- og leverandørkontakter kan det være nødvendig å lagre, behandle og videresende personopplysninger.

innen Gaggenau Nord-Europa, det vil si, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Latvia, Litauen eller Tyskland eller marketingbyråer i Nord-Europa som arbeider på vegne av Gaggenau i Nord-Europa for å forstå og reagere på dine behov så hurtig og effektivt som mulig; det vil si

behandle forespørsler om produkter eller tilbud
sende produkter du har bestilt
informere deg om spesialtilbud
gjennomføre undersøkelser

Sikkerhetstiltak

Gaggenau vil sette i verk alle tekniske og organisasjonsmessige tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot

feil eller ulovlig sletting,
uautorisert endring eller overføring,
uautorisert avsløring eller
tap

Lenker til andre nettsteder

Gaggenaus hjemmeside kan inneholde lenker til andre hjemmesider, men Gaggenau er ikke ansvarlig for disses personvernpraksis eller innhold.

Kontakter

Hvis du har kommentarer, forslag, spørsmål eller klager ber vi deg ringe oss eller sende oss en e-post til en av kontaktpersonene som er listet opp i vårt Avtrykk.

Du har i henhold til "Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven), LOV 2000-04-14-31" rett til, etter å ha sendt en skriftlig undertegnet forespørsel til oss, å motta informasjon om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg og hvordan vi behandler de innsamlede opplysningene.

Du har også i følge personopplysningsloven rett til å kreve at vi korrigerer personlige opplysninger som vi behandler om deg. Ved å sende inn personopplysninger på Gaggenaus hemside samtykker du i at BSH behandler personlige opplysninger om deg selv i henhold til det som er angitt ovenfor.

Vi lagrer dine personopplysninger i maksimalt 2 år dersom det ikke er gjort oppdateringer. Deretter beholder vi bare anonymiserte data for våre lokale arkiver.

Dersom du ønsker at vi skal slette dine personlige opplysninger, vennligst gi oss en skriftlig beskjed via post eller e-post, og vi vil slette dine personlige opplysninger innen en uke fra vi mottar din beskjed.

Utvikling av prinsipper for databeskyttelse

Etter hvert som tilbud på Internet utvikler seg vil våre prinsipper for databeskyttelse også utvikle seg. Vi vil jevnlig kunngjøre endringer av våre prinsipper for databeskyttelse på denne siden, så vi ber deg sjekke siden jevnlig for å være oppdatert.

Begrensning av ansvar

Gaggenau gjør alle anstrengelser for å sikre at de anbefalingene og den informasjonen som kommer fram på hjemmesiden er nøyaktig og aktuell. Gaggenau tar ikke på seg noe ansvar eller utsteder ingen garanti for at informasjonen alltid er oppdatert, korrekt og/eller komplett.

Gaggenau er ikke ansvarlig for noen skader som måtte oppstå knyttet til bruk eller manglende bruk av informasjonen som er oppgitt, inkludert alle skader som forårsakes av tilgang til eller nedlasting av data, av datavirus eller ved installasjon eller bruk av programvare.

Hjemmesidens lenker gir bare tilgang til eksterne nettsteder (eksternt innhold); disse lenkene er opprettet av Gaggenau etter beste evne og med størst mulig forsiktighet, der vi særlig har vært oppmerksom på påliteligheten til de eksterne nettstedene og nøyaktigheten og lovligheten av innholdet på dem.

I og med at innholdet på hjemmesider er dynamisk og kan endres når som helst er det imidlertid ikke mulig alltid å overvåke innholdet til alle eksterne hjemmesider som Gaggenau har lenker til. Gaggenau fraskriver seg uttrykkelig alt ansvar for innholdet på eksterne hjemmesider som er lenket til selskapets egen hjemmeside. Eventuelle skader som måtte oppstå på grunn av eller manglende bruk av eksternt innhold er det respektive nettstedet eksklusive ansvar.

Lisensmerknad

Åndsverkrettighetene som finnes på Gaggenaus hjemmeside som merkenavn og copyright er beskyttet. Tillatelse til å bruke åndsverk som tilhører Gaggenauseller tredje parter gis ikke ved å gå inn på hjemmesiden.

Databeskyttelsesansvarlig

In case you have any questions regarding data protection, please contact us via e-mail at BSH-Dataprotection-InformationSecurity@bshg.com